Aktuality

21/03/2023

Vychází monografie

Přiložené dokumenty

Náhled knihy960,1 KB
Vzorová kapitola1,2 MB
29/08/2022

Nominace na Patrimonium pro futuro

Restaurování rudoleckého epitafu bylo nominováno na cenu Patrimonium pro futuro, kterou vypisuje NPÚ. Ceny uděluje odborná porota, rozhoduje však i široká veřejnost (cena Památky děkují). Pokud byste chtěli udělení ceny podpořit, prosím hlasujte prostřednictvím webu NPÚ https://www.npu.cz/pamatky-dekuji. Hlasuje se do 30. září 2022. Předávání cen proběhne na slavnostním galavečeru 15. listopadu 2022.

Děkujeme za podporu!

Přiložené dokumenty
03/02/2022

Renaissance and Mannerist stucco north of the Alps – internal and external ties, contexts, and correlations

The conference will focus on the research into Renaissance stucco in the north Alp region in its art-history context, its technology aspects, and art-craft singularities.

stuky.upce.cz/confstucco/Prague2022

Prague, 26-27 October 2022

Přiložené dokumenty

Programme1,1 MB
18/11/2021

Restaurování polychromovaného štukového epitafu získalo cenu rektora

Restaurování polychromovaného štukového epitafu Jana Hodějovského z Hodějova v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci získalo cenu rektora Univerzity Pardubice za přínosnou spolupráci s praxí. Restaurování, jemuž předcházel  systematický interdisciplinární výzkum, probíhalo od prosince 2019 do srpna 2022. Díky restaurování se podařilo obnovit památku v podobě z přelomu 16. a 17. století včetně unikátní polychromie a dobových výzdobných detailů. Velké díky patří všem kolegům, kteří se na projektu obnovy podíleli. Zvláštní dík patří studentům 5. a 6. ročníku magisterského stupně FR UPa, restaurátorům a uměleckým historikům. Obnova díla byla podpořena z projektu MK ČR programu NAK II Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě, id. č. DG18P02OVV005.

Přiložené dokumenty

Certifikát1,1 MB
25/08/2021

Pozvánka na další projektový workshop

Srdečně zveme na workshop Význam interdisciplinárního výzkumu pro restaurování štukových děl z období renesance a manýrismu – příklad skupiny Tomassa Rossiho, který se uskuteční 1. až 3. září 2021.

Přiložené dokumenty

Pozvánka1,4 MB
Program workshopu1,3 MB
15/04/2021

Současný stav uměleckohistorického výzkumu renesančního štuku v českých zemích - workshop

Zveme na on-line workshop, který proběhne zde.

Přiložené dokumenty

Pozvánka2 MB
Program429 KB
11/03/2021

On-line přednáška Univ.-Lekt. Doz. Mag. Dr. Manfreda Kollera

nové

On-line přednáška proběhne zde.

Stuck – universelle Techniken in den Architektur- und Bildkünsten. Über ihre Entwicklung seit der Antike und ihre Restaurierprobleme - on-line přednáška Univ.-Lekt. Dozent Mag. Dr. Manfreda Kollera, 12.4. 2021

Přiložené dokumenty

Plakát k přednášce630,5 KB
03/03/2021

Restaurování epitafu rodiny Jana Hodějovského z Hodějova v Českém Rudolci – kolokvium

Obnovu renesančního štukového epitafu rodiny Jana Hodějovského z Hodějova v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci, probíhající v rámci projektu NAKI II Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě, završí kolokvium, které se uskuteční v 11. května 2021 online. Cílem setkání je v plénu odborné veřejnosti uvést pozoruhodný pozdně středověký kostel v Českém Rudolci a  renesanční epitaf rytířské rodiny Hodějovských do kulturních, uměleckohistorických a památkářských souvislostí a komplexně představit problematiku jeho restaurování. Kolokvium bude završeno vydáním publikace, obsahující přednesené příspěvky a podrobnou dokumentaci epitafu zahrnující výstupy z restaurátorského průzkumu a průběh obnovy díla. 

Památku krátce představujeme zde.

Přiložené dokumenty

Program kolokvia2,6 MB
Pozvánka1,2 MB
09/12/2020

Pozvánka na konferenci

Rádi bychom Vás pozvali na on-line konferenci „DOLOMIA Konferenz 2020: Das Material und die Kunst des Stucks“, která proběhne dne 18. prosince 2020.

Přiložené dokumenty

Pozvánka829,3 KB
04/11/2020

Pozvánka na konferenci

Srdečně zveme na konferenci František Schmoranz starší (1814–1902): architekt, stavitel a památkář, která se koná ve středu 11. listopadu 2020. Konference proběhne online formou, odkaz na její přenos bude zaslán pouze registrovaným účastníkům. Registrace je možná prostřednictvím e-mailu: uhlikova@udu.cas.cz do pondělí 9. listopadu 2020.

Přiložené dokumenty

Pozvánka778,3 KB
04/11/2020

Pozvánka na 19. zasedání k problematice sepulkrálních památek

Srdečně Vás zveme na 19. zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se uskuteční 12. – 13. listopadu 2020. Zasedání se koná on-line. Link a další pokyny obdržíte na základě registrace (jméno, instituce, mail) na v programu uvedené kontaktní adrese (rohacek@udu.cas.cz). Registrace bude uzavřena 10. 11. 2020 ve 24.00.

Přiložené dokumenty

Program zasedání860,6 KB
27/06/2020

Pozvánka na další projektový workshop

Štuky a štukatérství: vazby, souvislosti, analogie a řemeslné tradice a jejich přenos v otevřeném multikulturním prostoru Evropy počátku raného novověku.

Přiložené dokumenty

Program wokrshopu1,2 MB
Pozvánka799,2 KB
12/06/2020

The Art and Industry of Stucco Decoration

Zveřejňujeme program konference, která se uskuteční 3. a 4. února 2022 v Římě.

Přiložené dokumenty

Program134,9 KB
Finální program (8. 1. 2022)108,7 KB
01/02/2020

Objev epitafu Hodějovských z Hodějova ve farním chrámu Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci

Epitaf Jana Hodějovského z Hodějova je výjimečná renesanční sepulkrální památka osazená sekundárně v pozdně gotické severní zdi lodi kostela. Památku tvoří figurální štukové reliéfy umístěné do žulového architektonického rámce, ve spodní části opatřené nápisovou deskou. Původní podoba epitafu byla až donedávna ukryta pod souvrstvím  nátěrů a štukových vrstev; vrstvy silné až jeden centimetr až donedávna zcela zaslepovaly původní modelaci a barevnost, deformovaly původní vzhled a zcela znemožňovaly  poznání  díla ve všech jeho historických, uměleckých a výtvarných kvalitách. 
V současné době probíhá průzkum a restaurování památky realizovaný Fakultou restaurování Univerzity Pardubice. Restaurátorské práce probíhají za podpory vlastníka památky Římsko-katolické farnosti v Českém Rudolci v rámci výzkumného programu Ministerstva kultury ČR programu NAKI II „Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě.“ 

Přiložené dokumenty
28/02/2020

Přednáška prof. Manfreda Kollera k problematice barevnosti štuku a restaurování

Přednáška, plánovaná původně na 16. 4. 2020, se odkládá (nový termín je v jednání).

Přiložené dokumenty
08/10/2019

Přednáška Zdeňky Míchalové o Kostele v Českém Rudolci

Přednáška na téma Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci jako pohřebiště nižší šlechty jihozápadní Moravy se uskuteční v rámci 18. zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaného ve dnech 6. a 7. listopadu v Akademickém konferenčním centru v Praze.

Přiložené dokumenty

Program288,8 KB
18/09/2019

Současný stav bádání – renesanční a manýristický štuk v Čechách a na Moravě

Workshop 25.–26. 10. 2019 | Zámek Kratochvíle

Přiložené dokumenty

Pozvánka1,6 MB
Program1,2 MB
10/05/2019

Workshop Tradiční vápenné technologie

Srdečně zveme na workshop Tradiční vápenné technologie, který se uskuteční 15.-17.5. (stavba pece již od 13.5. 2019) ve Stavební Huti ve Slavonicích. Stavba pece již od 13. května.

Přiložené dokumenty

Program wokrshopu35,1 KB
18/03/2019

Pozvánka na pracovní setkání v Telči

Srdečně zveme na plánované pracovní setkaní projektu Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě, které se uskuteční ve dnech 29.-30.3. v Telči. 

Přiložené dokumenty

Pozvánka na setkání1,1 MB
Program setkání1,2 MB
30/10/2018

Pozvánka na projektový workshop v Bučovicích

Přiložené dokumenty

Pozvánka na workshop3,4 MB
Program workshopu1,1 MB