Projekt Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě byl zahájen v roce 2018 v rámci programu NAKI (Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity) Ministerstva kultury České republiky. Jeho ústředním cílem je komplexní zpracování renesančního a manýristického štukatérství v období od pol. 16. století do roku 1620 v rámci současných hranic České republiky, které je v současnosti v rámci ochrany kulturního dědictví i umělecko-řemeslné praxe značně podhodnoceno. Cílem je zpracovat danou problematiku ve všech aspektech formou mezioborového výzkumu založeného na spolupráci odborníků z humanistických vědních disciplín, specialistů na péči o památky, restaurátorů s podporou přírodovědného sektoru. Katalogizace umělecky hodnotných štukových děl na území ČR bude východiskem pro syntetické zpracování uměleckohistorického i technologického vývoje štukatérství na našem území a zařazení do středoevropského kontextu.

(více)

Projekt Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě byl zahájen v roce 2018 v rámci programu NAKI (Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity) Ministerstva kultury České republiky. Jeho ústředním cílem je komplexní zpracování renesančního a manýristického štukatérství v období od pol. 16. století do roku 1620 v rámci současných hranic České republiky, které je v současnosti v rámci ochrany kulturního dědictví i umělecko-řemeslné praxe značně podhodnoceno. Cílem je zpracovat danou problematiku ve všech aspektech formou mezioborového výzkumu založeného na spolupráci odborníků z humanistických vědních disciplín, specialistů na péči o památky, restaurátorů s podporou přírodovědného sektoru. Katalogizace umělecky hodnotných štukových děl na území ČR bude východiskem pro syntetické zpracování uměleckohistorického i technologického vývoje štukatérství na našem území a zařazení do středoevropského kontextu. Informace získané analýzou pramenů a literatury, starších restaurátorských dokumentací, fotografií a jiných záznamů doplní poznatky získané terénním výzkumem a napomohou při evidenci zásahů do zkoumaných štukatérských děl a jejich oprav. Zapojení restaurátorů a technologů přinese doplňující informace k výtvarnému, řemeslnému a materiálovému provedení štukových děl, na jejichž základě bude možné vytvářet kopie a opravy štukových děl v souladu s tradičními technologickými postupy a s použitím historicky adekvátních materiálů.

(méně)