Databáze ŠTUKY je odborně-popularizační česko-anglická databáze štukových lokalit, které byly na našem území realizovány v období renesance a manýrismu. Databáze je koncipována jako katalog objektů, jejichž základ tvoří záznamy obsahující základní údaje o vzniku děl, autorství a lokalizaci. Ke každému heslu je zpracován umělecko-historický popis, popis aktuálního stavu a údaje o technice a materiálovém složení. Nadstavbou jsou archivní informace k vývoji díla, včetně předchozích restaurování, doplněné o nové poznatky získané v rámci aktuálního průzkumu. Katalogové záznamy doplňuje bohatá současná i archivní fotografická a plánová dokumentace a bibliografie.

Databáze byla spuštěna v roce 2018 ve zkušebním provozu a od té doby je v omezeném rozsahu přístupna odborné i laické veřejnosti. Do roku 2022 bude databáze systematicky aktualizována o nové přírůstky a informace. Zároveň slouží databáze je platforma pro sdílení informací a aktuálního dění projektu.

CZ