Monografie Renesanční a manýristické štukatérství

Kniha / korpus uceleně zpracovává fenomén štukatérství renesance a manýrismu v Čechách a na Moravě. Památky, které lze zahrnout do této skupiny vznikaly přibližně v letech 1550–1620. Podrobná topografická rešerše mapovala relevantní štuky dochované na území současné České republiky, vzhledem k legislativním možnostem. Jednotlivé stati / kapitoly však tímto teritoriem svázány nejsou, středoevropské i italské analogie jsou nastíněny jak v úvodní syntetizující části, tak v heslech výběrového katalogu, jež jsou koncipovány jako autonomní stati prezentující nejvýznamnější lokality. Výzkum probíhal interdisciplinárně, ve spolupráci historiků umění, restaurátorů a technologů. Získané poznatky jsou souborně prezentovány v jednotlivých textech. Rozsáhlá publikace má silnou bázi v oblasti památkové péče, vedle odborné veřejnosti (včetně zahraničních badatelů) ji ocení i širší veřejnost, vzhledem k rozsáhlé obrazové příloze a exkluzivnímu grafickému zpracování.    

Základní bibliografické údaje:

Editor: Pavel Waisser

Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Rok vydání: 2022

Počet stran: 704

ISBN: 987-80-244-6254-7 (print) | 987-80-244-6255-4 (pdf)

Klíčová slova: štukatérství; renesance; manýrismus; 16. století; Čechy; Morava; interdisciplinární výzkum; kulturní dědictví; monografie

CZ