Publikace

Článek ve sborníku

Zdeňka Míchalová, Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci jako pohřebištěnižší šlechty, in: Jiří Roháček (ed.), Epigraphica et Sepulcralia 11, Praha 2022, s. 119–128.

Přiložené dokumenty

PDF článku164,2 KB

Článek ve sborníku

Zdeňka Míchalová – Lucie Bartůňková  – Petr Kuneš, Epitaf Jáchyma z Hradce v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci ve světle archivního, restaurátorského a materiálového průzkumu, in: Jiří Roháček (ed.), Epigraphica et Sepulcralia 11, Praha 2022, s.263–276.

 

Přiložené dokumenty

PDF článku228,7 KB

Článek ve sborníku

Pavel Waisser, „Renaissance“sgraffito? Specific examples from the 16th century after general reconstruction and redesigning in the 19th and 20th century in the Czech Republic, in: Jan Vojtěchovský (ed.), Sgrafitto in Change, Univerzita Pardubice 2022, s. 60–83.

Přiložené dokumenty

PDF článku1 MB

Článek ve sborníku

Martin Krummholz, Giacomo Antonio Corbellini. Ein Intelvi-Künstler in Mitteleuropa, in: Christan SCHOEN (ed.), Frisoni. Retti. Carlone. Lombardische Künstlerfamilien im Europa des 18. Jahrhunderts, Ansbach 2022, 227 – 242.

Přiložené dokumenty

PDF článku346 KB

Článek v časopise e-monumentica

Pavel Waisser, Za úplňku na kance. Lov divokých prasat a příklady v rámci dekorativních povrchů architektury z Čech a Moravy v 16. století, e-Monumentica VIII, 2020, č. 1-2, s. 9–23.

Přiložené dokumenty

PDF článku1,8 MB

Článek ve Zprávách památkové péče

Zdeňka Míchalová, „Objev“ epitafu rodiny Jana Hodějovského z Hodějova v Českém Rudolci. Zprávy památkové péče 78, 2019, č. 2, s. 214–215.

Přiložené dokumenty

PDF článku131,6 KB

Článek v časopise Památky západních Čech

Jan Fiřt – Robert Gája, Štuková plastická výzdoba krbů na zámku v Kaceřově, Památky západních Čech VIII, 2021, s. 33–41.

Přiložené dokumenty

PDF článku1,4 MB

Článek v časopise Restauro

Lucie Bartůňková  Zdeňka Míchalová  Renata Tišlová – Zdeněk Kovářík, Eine vier Jahrhunderte lang verborgene Perle der Renaissancekunst aus den böhmischen Kronländern, RESTAURO 4, 2022, s. 38–45.

Přiložené dokumenty

PDF článku352,3 KB

Kniha o epitafu rodiny Jana Hodějovského z Hodějova v Českém Rudolci

Zdeňka Míchalová (ed.), Epitaf rodiny Jana Hodějovského z Hodějova v Českém Rudolci. Pardubice 2021.

Přiložené dokumenty

Ukázka publikace5,3 MB

Článek v časopise Umění

Mikešová, Pavla; Obrazárna Památníku odboje v letohrádku Hvězda v letech 1921-1930: Pohled administrativní a sbírkotvorný, Umění, ročník 68, 2020, č. 4, s. 414-429.

Přiložené dokumenty

PDF článku1,7 MB

Monotematické číslo ZPP

Dvojčíslo 3-4 / 2020, ročník 80.

Přiložené dokumenty

PDF dvojčísla22,2 MB

Článek v Průzkumech památek

Lucie Bartůňková – Zdeňka Míchalová – Renata Tišlová – Zdeněk Kovářík, Interdisciplinární průzkum a restaurování epitafu rodiny Jana Hodějovského z Hodějova ve farním chrámu Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci, Průzkumy památek 27, č. 2, 2020, s. 67–82.

Přiložené dokumenty

PDF článku1,9 MB

Článek ve Zprávách památkové péče

Míchalová, Zdeňka, Vojtěchovský Jan, Krajčírová Lucia; Císařský sál zámku Bučovice ve 20. století – dokumentace, restaurování a prezentace, Zprávy památkové péče, ročník 80, 2020, č. 1

Přiložené dokumenty

PDF článku21,7 MB

Mezioborová monografie o renesančních štukaturách telčského zámku

Pavel Waisser – Jana Waisserová – Renata Tišlová – Petra Hečková, Renesanční štuková díla zámku v Telči v kontextu dějin umění, technologie a restaurování, Pardubice 2020.

Přiložené dokumenty

Náhled publikace704,3 KB

Článek ve Zprávách památkové péče

Pavla Mikešová, Restaurování Štukové výzdoby v letohrádku Hvězda vedené Pavlem Janákem a jeho předchůdci. Zprávy památkové péče 3/2019, s. 353–383.

Přiložené dokumenty

PDF článku5,9 MB