Publikace

Monotematické číslo ZPP

Dvojčíslo 3-4 / 2020, ročník 80.

Přiložené dokumenty

PDF dvojčísla22,2 MB

Článek v Průzkumech památek

Lucie Bartůňková – Zdeňka Míchalová – Renata Tišlová – Zdeněk Kovářík, Interdisciplinární průzkum a restaurování epitafu rodiny Jana Hodějovského z Hodějova ve farním chrámu Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci, Průzkumy památek 27, č. 2, 2020, s. 67–82.

Přiložené dokumenty

PDF článku1,9 MB

Článek ve Zprávách památkové péče

Míchalová, Zdeňka, Vojtěchovský Jan, Krajčírová Lucia; Císařský sál zámku Bučovice ve 20. století – dokumentace, restaurování a prezentace, Zprávy památkové péče, ročník 80, 2020, č. 1

Přiložené dokumenty

PDF článku21,7 MB

Mezioborová monografie o renesančních štukaturách telčského zámku

Pavel Waisser – Jana Waisserová – Renata Tišlová – Petra Hečková, Renesanční štuková díla zámku v Telči v kontextu dějin umění, technologie a restaurování, Pardubice 2020.

Přiložené dokumenty

Náhled publikace704,3 KB

Článek ve Zprávách památkové péče

Pavla Mikešová, Restaurování Štukové výzdoby v letohrádku Hvězda vedené Pavlem Janákem a jeho předchůdci. Zprávy památkové péče 3/2019, s. 353–383.

Přiložené dokumenty

PDF článku5,9 MB