Josef Faltičko, Městský dům čp. 47 - Krnov, místnost v přízemí, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/964, vyhledáno 27. 3. 2023.
Městský dům čp. 47 - Krnov, místnost v přízemí(č. 964)
Památkově chráněno, č. úskp: 39300/8-34, Památkový katalog
Umístění
přízemí domu
Krnov, měšťanský dům. Fotografie ÚSKP (archiv Národní památkový ústav, 1963)
Anotace
V jádru renesanční měšťanský dům ze 16. století s dochovanou dispozicí s dolní síní zaklenutou lunetovou klenbou s pruty a terči byl klasicistně upravený v 19. století. Počátkem 20. století byl adaptován pro potřeby tiskárny.
Kraj
Moravskoslezský
Okres
Bruntál
Obec
Krnov
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Hlavní náměstí 47 Krnov/94
Datace
70. až 80. léta 16. století (?)
Charakter díla
dekorativníornamentální
Technika štuku
profilovaná žebra
Povrchové úpravy
monochromie
Uměleckohistorický popis

Dvoupatrový měšťanský dům čp. 47 na Hlavním náměstí v Krnově je v jádru renesanční stavbou z 16. století s dochovanou původní dispozicí. Objekt byl v 19. století klasicistně upraven a na počátku 20. století pak byly jeho prostory adaptovány pro potřeby tiskárny (Michl 1963).

V přízemí se nachází valeně klenutá síň s koutovými výsečemi zdobená štukem, osvětlená dvojicí oken směřujících do náměstí. Štukový dekor klenby spočívá v profilovaném žebrování, které zdůrazňuje jak hrany výsečí, tak i vrcholnici, na níž se žebra sbíhají do tří kruhových medailonů, jejichž plochu vyplňuje vrstva štuku. Žebra mají stejný profil jako štukatura krnovského domu čp. 11 na Hlavním náměstí – tj. ostrý břit lemovaný oblounem – a vybíhají z římsových konzol, přičemž ty v kratších čelech klenby jsou zakončeny menším, organicky zakřiveným trojúhelným útvarem. Právě tuto drobnou část štukatury považuje Haničák za druhotný doplněk, jenž s původním renesančním řešením nesouvisí (Haničák 2015, s. 133).

Literatura

Ondřej Haničák, Renesanční domy moravsko-slezského pomezí: příspěvek k poznání typologie a formálních aspektů měšťanské obytné architektury 16. a 17. století, Opava 2015, s. 120, 132–136.

Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska 2, JN, Praha 1999, s. 206.

Autoři záznamu
Josef Faltičko

Městský dům čp. 47 - Krnov obsahuje tato díla: