Anežka Mikulcová, hrad a zámek Frýdlant, zámecká kaple sv. Anny, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/969, vyhledáno 27. 3. 2023.
hrad a zámek Frýdlant, zámecká kaple sv. Anny(č. 969)
výzdoba klenby zámecké kaple sv. Anny
Památkově chráněno, č. úskp: 32155/5-4271, Památkový katalog
Frýdlant, zámecká kaple sv. Anny, klenba křížení (Petr Kuneš, 2018)
Anotace
V renesančních a renesančně upravených interiérech frýdlantského hradu a zámku se na klenbách bohatě uplatňují štukové dekory. Místnosti poskytují pestrý přehled typů kleneb a z nich odvozených štukových dekorů, které přirozeně vycházejí z konstrukčního členění zaklenutí. Převážně se jedná o geometrizující vzory, místy doplněné o centrální rozetky. V naprosté většině jsou plochy kleneb včetně štukových dekorů opatřeny monochromním nátěrem, výjimkou místnost č. III, IV a kaple sv. Anny. Autorem štukatur datovaných do období po roce 1582 je Marcus Antonio de Lanzio.
Abstract
In the Renaissance interiors of Frýdlant Castle and Chateau, stucco decorations are richly applied on the vaults. The rooms provide a varied overview of the types of vaults and the stucco decorations derived from them, which naturally follow from the structural structure of the vaults. These are predominantly geometric patterns, sometimes supplemented by central rosettes. In the vast majority of cases, the vaulting surfaces, including the stucco decorations, are painted in monochrome, with the exception of rooms III, IV and St Anne's Chapel. The author of the stuccoes dating from after 1582 is Marcus Antonio de Lanzio.
Kraj
Liberecký
Okres
Liberec
Obec
Frýdlant
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Zámecká 4001 Frýdlant/
Datace
po 1582
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
Marcus Antonio de Lanzio
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní
Technika štuku
tažená žebra
Povrchové úpravy
polychromie
Plochy kleneb a štukových žeber kryje ornamentální výmalba se zlacením provedená v roce 1871.
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Uměleckohistorický popis

Zámeckou kapli sv. Anny nechali v letech 15981602 vystavět Redernové na prostranství mezi hradem a nově budovaným renesančním zámkem. Stejně jako na dalších renesančních stavebních úpravách Frýdlantu se i na výstavbě kaple podílel Marco Spazzio ze severoitalského Lanzia. Stavba byla koncipována na půdorysu rovnoramenného kříže s centrálním čtvercem nad křížením ramen. Tento centrální prostor i trojice apsid jsou zaklenuty hvězdicovými klenbami se štukovými žebry, vybíhajícími z kamenných čabrakových konzol iónského řádu. Žebra mají zaoblený profil a na klenbě vytvářejí obrazce osmicípé hvězdy se zvýrazněnými osami jednotlivých paprsků sbíhajících se ve středovém kruhu. Stejný princip zaklenutí a štukatury byl použit při stavbě pohřební kaple Redernů ve frýdlantském kostele Nalezení sv. Kříže, jíž stavba zámecké kaple předcházela a jíž s pohřební kaplí pojí totožné osoby objednavatelů i zhotovitelů. Plocha kleneb včetně štukových žeber byla v roce 1871 opatřena ornamentálními a figurálními malbami se zlacením.  

Fotodokumentace současného stavu
Frýdlant, zámecká kaple sv. Anny (Petr Kuneš, 2018)
Frýdlant, zámecká kaple sv. Anny, klenba křížení a apsida (Petr Kuneš, 2018)
Frýdlant, zámecká kaple sv. Anny, klenba kruchty, křížení a apsidy (Petr Kuneš, 2018)
Frýdlant, zámecká kaple sv. Anny, detail náběhu klenebních žeber (Petr Kuneš, 2018)
Frýdlant, zámecká kaple sv. Anny, detail křížení štukových žeber (Petr Kuneš, 2018)
Frýdlant, zámecká kaple sv. Anny, detail štukových žeber(Petr Kuneš, 2018)
Historické zásahy / opravy

1986–1988 restaurování nástropních maleb kaple

Literatura

Franz Némethy, Der Schloss Friedland in Böhmen und sie Monumente in der Friedländer Stadtkirche, Prag 1818, s. 158–167.

Georg Wirkner, Das Schloss Friedland in Boehmen und seine Besitzer, nebst einigen kurzen Notizen über die Stadt und Kirche zu Friedland, Reichenberg 1849.

Ferdinand Břetislav Mikovec, Starožitnosti a Památky země České, Praha 1860, s. 132–153.

J. J. Weber (ed.), Friedland. Das Schloss Wallensteins, Leipzig 1940.

Emanuel Poche et al., Umělecké památky Čech I, A-J, Praha 1977, s. 350–353.

Josef V. Scheybal, Státní zámek Frýdlant v Čechách. Průvodcovský text, s. l., 1981, uloženo na NPÚ GnŘ, sign. P248/b.

Josef V. Scheybal, Frýdlant. Státní hrad a zámek, Liberec 1994.

Milan Svoboda, Redernové v Čechách. Nalézání zapomenutých příbehů 16. a 17. věku, Praha 2011, s. 105–268.

Prameny

Jan Frühauf, I. Etapa - Zabezpečení nástropních maleb na SZ Frýdlant v Č. Zámecké kaple sv. Anny, 1986, uloženo na NPÚ ÚOP v Liberci, sign. FrRZ 70.

Jan Frühauf, Zámek Frýdlant – nástropní malba v kapli sv. Anny, 1988, uloženo na NPÚ ÚOP v Liberci, sign. FrRZ 95.

Autoři záznamu
Anežka Mikulcová