hrad a zámek Frýdlant, reprezentativní sály, místnost IV, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/967, vyhledáno 1. 4. 2023.
hrad a zámek Frýdlant, reprezentativní sály, místnost IV(č. 967)
výzdoba klenby reprezentativních sálů horního zámku SZ Frýdlant
Památkově chráněno, č. úskp: 32155/5-4271, Památkový katalog
klenba, celek (foto P. Kuneš, 2018)
Anotace
V renesančních a renesančně upravených interiérech frýdlantského hradu a zámku se na klenbách bohatě uplatňují štukové dekory. Místnosti poskytují pestrý přehled typů kleneb a z nich odvozených štukových dekorů, které přirozeně vycházejí z konstrukčního členění zaklenutí. Převážně se jedná o geometrizující vzory, místy doplněné o centrální rozetky. V naprosté většině jsou plochy kleneb včetně štukových dekorů opatřeny monochromním nátěrem, výjimkou místnost č. III, IV a kaple sv. Anny. Autorem štukatur datovaných do období po roce 1582 je Marcus Antonio de Lanzio.
Abstract
In the Renaissance interiors of Frýdlant Castle and Chateau, stucco decorations are richly applied on the vaults. The rooms provide a varied overview of the types of vaults and the stucco decorations derived from them, which naturally follow from the structural structure of the vaults. These are predominantly geometric patterns, sometimes supplemented by central rosettes. In the vast majority of cases, the vaulting surfaces, including the stucco decorations, are painted in monochrome, with the exception of rooms III, IV and St Anne's Chapel. The author of the stuccoes dating from after 1582 is Marcus Antonio de Lanzio.
Kraj
Liberecký
Okres
Liberec
Obec
Frýdlant
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Zámecká 4001 Frýdlant/
Datace
po 1582
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
Marcus Antonio de Lanzio
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní
Povrchové úpravy
polychromie
V současné době je plocha stropu včetně konzol opatřena plošným bílým nátěrem, s výjimkou svou klenebních náběhů. Na prvním z nich je patrný symetricky komponovaný dekor v podobě rostlinných rozvilin provedených jemnou malbou v modrém odstínu. Na druhém klenebním náběhu je patrná plošná modro-šedočerná polychromie s černými a zlacenými linkami lemujícími hřebínky. S touto vrstvou souvisí i analyticky odhalená partie přízedního klenebního žebra zvýrazněného zlatými linkami na tmavě šedém pozadí.
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Uměleckohistorický popis

Místnosti o čtvercovém půdorysu dominuje klenba, jejíž hrany i výseče jsou zvýrazněny hřebínky zřetelně ostré profilace trojúhelného průřezu. Hřebínky vybíhají z drobných polygonálních konzolek. Hřebínkové kroužené obrazce vyvářejí tradiční renesanční dekor složený ze zdvojených srdcovitých útvarů a centrální, výrazně reliéfní rozetky. V současné době je plocha stropu včetně konzol opatřena plošným bílým nátěrem, s výjimkou svou klenebních náběhů. Na prvním z nich je patrný symetricky komponovaný dekor v podobě rostlinných rozvilin provedených jemnou malbou v modrém odstínu. Na druhém klenebním náběhu je patrná plošná modro-šedočerná polychromie s černými a zlacenými linkami lemujícími hřebínky.  S touto vrstvou souvisí i analyticky odhalená partie přízedního klenebního žebra zvýrazněného zlatými linkami na tmavě šedém pozadí.

Fotodokumentace současného stavu
klenba, celek (foto P. Kuneš, 2018)
klenba, detail náběhu klenby s historickou polychromií a zlacením (foto P. Kuneš, 2018)
klenba, detail náběhu klenby s historickou polychromií a zlacením (foto P. Kuneš, 2018)
klenba, detail žebra klenby s historickou polychromií a zlacením (foto P. Kuneš, 2018)
klenba, detail náběhu klenby s historickou malbou (foto P. Kuneš, 2018)
Literatura

Franz Némethy, Der Schloss Friedland in Böhmen und sie Monumente in der Friedländer Stadtkirche, Prag 1818, s. 158-167.

Georg Wirkner, Das Schloss Friedland in Boehmen und seine Besitzer, nebst einigen kurzen Notizen über die Stadt und Kirche zu Friedland, Reichenberg 1849.

Ferdinand Břetislav Mikovec, Starožitnosti a Památky země České, Praha 1860, s. 132-153.

J. J. Weber (ed.), Friedland. Das Schloss Wallensteins, Leipzig 1940.

Emanuel Poche et al., Umělecké památky Čech I, A-J, Praha 1977, s. 350-353.

Josef V. Scheybal, Státní zámek Frýdlant v Čechách. Průvodcovský text, s. l., 1981, uloženo na NPÚ GnŘ, sign. P248/b.

Josef V. Scheybal, Frýdlant. Státní hrad a zámek, Liberec 1994.

Milan Svoboda, Redernové v Čechách. Nalézání zapomenutých příbehů 16. a 17. věku, Praha 2011, s. 105-268.

Prameny

ŠTUKO, Zámek Fýdlant – interiér zámku, 1988, uloženo na NPÚ ÚOP v Liberci, sign. RZ00597.

Autoři záznamu
Autor záznamu neuveden