Kolektiv autorů, Kostel sv. Michala – Polička, severní předsíň, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/886, vyhledáno 31. 3. 2023.
Kostel sv. Michala – Polička, severní předsíň(č. 886)
geometrická dekorace
Památkově chráněno, č. úskp: 46355/6-3250, Památkový katalog
Umístění
klenba severní předsíně
Polička, Kostel sv. Michaela, klenba severní předsíně kostela (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Anotace
Kostel sv. Michaela v Poličce měli podle mladších přepisů smlouvy v letech 1572–1576 stavět „Vlaši“ Martin a Ambrož Domopragerové z Mandavy. Zatímco si v exteriéru kotel zachovává prostou gotizující podobu, vzhled interiéru určuje jemná renesanční štuková převážně mačkaná výzdoba. Hrany kleneb lemují vejcovce a poněkud svérázně komponovaný listový motiv, plochy dále člení pásky pletenců. Drobné tvarové deformity motivů se shodují se štukovou výzdobou kostela v Čisté. Výběhy klenby v presbytáři nesou hlavy andělů, zvířat a nestvůr, svorníky v presbytáři s portrétními bustami jsou kamenné. Nejvýraznější je výzdoba vítězného oblouku s velkým medailonem s městským znakem. Nejméně gotizující charakter má výzdoba kleneb obou předsíní. Jemná polychromie zjištěná restaurátorským průzkumem byla zatím obnovena jen na vybraných detailech.
Kraj
Pardubický
Okres
Svitavy
Obec
Polička
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Polička/st. 303
Datace
1576
Charakter díla
dekorativnívegetabilní
Technika štuku
vytlačovaný štuk
Materiálová skladba štuku
vápenný štuk
Povrchové úpravy
polychromie
stávající stav
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Uměleckohistorický popis

Křížová klenba je zdobena štukovými pásy s jemným dekorem - pletenci, vejcovci a vavříny. Ornamentální pásy jsou doplněny v patkách klenby figurálními motivy - hlavičkami. Pásy kopírují hřebínky klenby.

Fotodokumentace současného stavu
Polička, Kostel sv. Michaela, pohled na jižní a západní stranu kostela (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Polička, Kostel sv. Michaela, klenba severní předsíně kostela (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Obrazové výstupy dokumentačních technik
Polička, Kostel sv. Michaela, fotografie ve viditelném světle (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Polička, Kostel sv. Michaela, ultrafialová fluorescenční fotografie (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Polička, Kostel sv. Michaela, ultrafialová reflektografie (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Polička, Kostel sv. Michaela, ultrafialová reflektografie ve falešných barvách (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Polička, Kostel sv. Michaela, infračervená reflektografie (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Polička, Kostel sv. Michaela, infračervená reflektografie ve falešných barvách (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
RTI
Prameny

Bělinová, Hana - Švuger, Karel - Zeman, David: Kostel sv. Michala v Poličce - restaurátorská zpráva o průzkumu barevnosti interiérů. Strojopis z roku 1997.

Autoři záznamu
Kolektiv autorů

Kostel sv. Michala – Polička obsahuje tato díla: