Letohrádek Hvězda, Chodba Venuše, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/876, vyhledáno 31. 3. 2023.
Letohrádek Hvězda, Chodba Venuše(č. 876)
Štuková výzdoba kleneb 13 sálů v přízemí letohrádku.
Památkově chráněno, č. úskp: 115, Památkový katalog
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Venuše, klenba chodby (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Kraj
Hlavní město Praha
Okres
Praha
Obec
Praha
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Praha/1222
Datace
1556 až 1560
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
Antonio Brocco
Charakter díla
figurální, dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní, dekorativnízoomorfní
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Fotodokumentace současného stavu
Praha, Letohrádek Hvězda (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Venuše, západní strana (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Venuše, východní strana (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Venuše, klenba chodby (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Venuše, centrální štukový reliéf s motivem Venuše (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Venuše, štukový reliéf Venuše (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Venuše, štukový reliéf muže (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Venuše, štukový reliéf ženy (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Venuše, štukový reliéf na západní straně klenby (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Venuše, štukový reliéf s motivem ryb a lasturou (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Autoři záznamu
Autor záznamu neuveden