Letohrádek Hvězda, Chodba Atalanty, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/870, vyhledáno 26. 3. 2023.
Letohrádek Hvězda, Chodba Atalanty(č. 870)
Štuková výzdoba kleneb 13 sálů v přízemí letohrádku.
Památkově chráněno, č. úskp: 115, Památkový katalog
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Atalanty, klenba chodby (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Kraj
Hlavní město Praha
Okres
Praha
Obec
Praha
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Praha/1222
Datace
1556 až 1560
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
Antonio Brocco
Charakter díla
figurální, dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní, dekorativnízoomorfní
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Fotodokumentace současného stavu
Praha, Letohrádek Hvězda (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Atalanty, klenba chodby (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Atalanty, centrální štukový reliéf s motivem Atalanty (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Atalanty, štukový reliéf s motivem Pluta jedoucího na třech mořských koních (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Atalanty, štukový reliéf (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Atalanty, detail ryté kresby (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Atalanty, torzo reliéfu (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Atalanty, štukový reliéf (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Autoři záznamu
Autor záznamu neuveden