Lucia Krajčírová, Hřbitovní kostel sv. Vojtěcha - Havlíčkův Brod, loď a presbytář, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/736, vyhledáno 1. 4. 2023.
Hřbitovní kostel sv. Vojtěcha - Havlíčkův Brod, loď a presbytář(č. 736)
dekorativní štuková žebrová klenba s tlačeným dekorem na klenbě lodi a presbytáře
Památkově chráněno, č. úskp: 22207/6-8, Památkový katalog
Umístění
klenba lodi a presbytáře
Havlíčkův Brod, hřbitovní kostel sv. Vojtěcha, klenba lodi (Lucia Krajčírová, 2020)
Anotace
Renesanční stavba s pozdně gotickými prvky je zaklenuta žebrovou hvězdicovou klenbou. V místě křížení štukových žeber je klenba zdobena štukovými žebrovými růžicemi, ve kterých jsou osazeny menší vtlačované rozety. Žebra i rozety jsou polychromovány a doplňují malířkou výzdobu klenby v podobě ctností. Objekt prošel okolo roku 2000 restaurováním.
Abstract
The Renaissance building with late Gothic elements has a ribbed stellar vault. Where the ribs intersect, stucco decoration consisting of rib rosettes can be found with smaller rosettes debossed in them. Both the ribs and the rosettes are polychrome and complete the decoration of the vault with paintings of virtues. The object was professionally restored around 2000.
Kraj
Vysočina
Okres
Havlíčkův Brod
Obec
Havlíčkův Brod
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Havlíčkův Brod/61
Datace
konec 16. století
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní
Technika štuku
štuková žebrová klenba, kroužená štuková žebra, vtlačovaný štuk
Povrchové úpravy
polychromie
stávající stav
štukové žebra jsou polychromované s akcentem zelené a červené
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Uměleckohistorický popis

První písemná zmínka o kostele sv. Vojtěcha pochází z roku 1538, na konci 16. století vznikl kolem kostela hřbitov. Renesanční stavba s pozdně gotickými prvky je zaklenuta žebrovou hvězdicovou klenbou. V místě křížení štukových žeber je klenba zdobena štukovými žebrovými růžicemi, v kterých jsou osazeny menší vtlačované růžice. Variace na vtlačované růžice jsou potom osazeny i do svorníků v kříženích mezi žebrovými růžicemi. Samotná žebra a růžicové pole jsou polychromována. 

 

Fotodokumentace současného stavu
Havlíčkův Brod, hřbitovní kostel sv. Vojtěcha, klenba presbytáře (Lucia Krajčírová, 2020)
Havlíčkův Brod, hřbitovní kostel sv. Vojtěcha, detail klenby presbytáře (Lucia Krajčírová, 2020)
Havlíčkův Brod, hřbitovní kostel sv. Vojtěcha, klenba lodi od presbytáře (Lucia Krajčírová, 2020)
Havlíčkův Brod, hřbitovní kostel sv. Vojtěcha, detail klenby presbytáře (Lucia Krajčírová, 2020)
Havlíčkův Brod, hřbitovní kostel sv. Vojtěcha, detail klenby lodi (Lucia Krajčírová, 2020)
Havlíčkův Brod, hřbitovní kostel sv. Vojtěcha (Lucia Krajčírová, 2020)
Havlíčkův Brod, hřbitovní kostel sv. Vojtěcha, detail klenby lodi (Lucia Krajčírová, 2020)
Havlíčkův Brod, hřbitovní kostel sv. Vojtěcha, detail klenby lodi (Lucia Krajčírová, 2020)
Historické zásahy / opravy

Kolem roku 2000 prošel kostel celkovou obnovou včetně restaurování štuků a freskové výmalby klenby.

Literatura

Emanuel Poche a kol., Umělecké památky Čech I.-IV., Praha 1977-1982 

František Petr, U sv. Vojtěcha: příspěvek k dějinám Něm. Brodu. In Hlasy z Posázaví 13, 1921, č. 16, s. 2.

Anna Hamrlová / Restaurování náhrobků ze hřbitova při kostele sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě

Autoři záznamu
Lucia Krajčírová

Hřbitovní kostel sv. Vojtěcha - Havlíčkův Brod obsahuje tato díla: