Zdeňka Míchalová , Kostel sv. Václava – Jindřichův Hradec, klenba lodi, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/673, vyhledáno 26. 3. 2023.
Kostel sv. Václava – Jindřichův Hradec, klenba lodi(č. 673)
ornamentální dekorace, hlavy andílků
Památkově chráněno, č. úskp: 47242/3-1708, Památkový katalog
Umístění
klenba lodi
Jindřichův Hradec, kostel sv. Václava, detail štukové výzdoby (Zdeňka Míchalová, 2019)
Anotace
Hřbitovní kostel sv. Václava situovaný na předměstí vznikl ve 14. století a v první třetině 16. století prošel několika úpravami (1606, po 1621). Na klenbě lodi se dochovala ornamentální štuková dekorace, která se shoduje s dekorací jindřichohradeckého kostela Nejsvětější Trojice. Dekorace je opatřena nevhodným nátěrem, pod nímž byla identifikována patrně původní polychromie.
Abstract
The cemetery church of St. Wenceslas situated in the suburb was built in the 14th century and underwent several modifications in the first third of the 16th century (1606, after 1621). On the vault of the nave, ornamental stucco decoration has been preserved, which matches the decoration of the Church of the Holy Trinity in Jindřichův Hradec. The decoration has an inappropriate paint, under which the original polychromy has been identified.
Kraj
Jihočeský
Okres
Jindřichův Hradec
Obec
Jindřichův Hradec
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Václavská Jindřichův Hradec/
Datace
1606
Charakter díla
dekorativnígeometrický
Technika štuku
vytlačovaný štuk
Povrchové úpravy
polychromie
stávající stav
Štukové prvky jsou opatřeny zcela nevhodnými novodobými nátěry v zářivých odstínech žluté a modré. V sondě byla odkryta starší barevná úprava v okrových a červených odstínech.
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Uměleckohistorický popis

Vznik kostela sv. Václava na jindřichohradeckém Zárybnickém předměstí se datuje do 14. století (zmiňován r. 1399). Kostel sloužil jako hřbitovní pro jindřichohradecké předměstí, od poloviny 16. století i pro město. Jde o neorientovanou jednolodní stavbu s obdélnou lodí a pětiboce uzavřeným presbytářem směřujícím k severovýchodu. K jihozápadnímu průčelí předstupuje v ose  hranolová, v patře osmiboká věž. Pozdně renesanční úprava lodi kostela proběhla patrně v roce 1606, kdy je doložena investice do rozsáhlé opravy. Kostel měl být tehdy natolik sešlý, že hrozilo jeho zřícení. Oprava proběhla pod patronátem jindřichohradeckých jezuitů. Další poškození kostela je zaznamenáno v souvislosti s válečnými událostmi v roce 1618 a následná oprava po roce 1621 (Novák 1901, s. 251). 

Na klenbě lodi se dochovala totožná štuková dekorace jako v sakristii kostela Nejsvětější Trojice na Novoměstském předměstí v Jindřichově Hradci. Loď je klenutá valenou klenbou se styčnými výsečemi, na níž se nachází štuková zrcadla tvořená vejcovcem, v klenebních výsečích doplněná o andílčí hlavy a terčíky s osmicípou hvězdou a výhonky. Patrně jde o práci stejné dílny, jež provedla štukovou dekoraci kostela Nejsvětější Trojice. 

Fotodokumentace současného stavu
Jindřichův Hradec, kostel sv. Václava, klenba lodi (Zdeňka Míchalová, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel sv. Václava, detail štukového pole v jihovýchodním koutě lodi (Zdeňka Míchalová, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel sv. Václava, kruhový terčík s motivem hvězdy (Zdeňka Míchalová, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel sv. Václava, kruhový terčík a vejcovec na výběhu klenby (Zdeňka Míchalová, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel sv. Václava, kruhový terčík a vejcovec na výběhu klenby (Zdeňka Míchalová, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel sv. Václava, detail štukového pole (Zdeňka Míchalová, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel sv. Václava, detail štukového pole nad kruchtou (Zdeňka Míchalová, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel sv. Václava, detail štukového pole nad kruchtou (Zdeňka Míchalová, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel sv. Václava, detail hlavy andílka v poli nad kruchtou (Zdeňka Míchalová, 2019)
Jindřichův Hradec, kostel sv. Václava, detail štukového pole nad kruchtou (Zdeňka Míchalová, 2019)
Literatura

Josef Novák, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese jindřichohradeckém, Praha 1901, s. 250–257.

Emanuel Poche (ed.), Umělecké památky Čech, díl 1. AJ, Praha 1977, s. 619.

Zdeněk Kovářík – Zdeňka Míchalová – Renata Tišlová, Renesanční vytlačovaný štuk na příkladu památek z oblasti česko-moravsko-rakouského pomezí, Zprávy památkové péče LXXX, 2020, č. 3–4, s. 313–329.

Autoři záznamu
Zdeňka Míchalová

Kostel sv. Václava – Jindřichův Hradec obsahuje tato díla: