Jan Fiřt, Dům čp. 642 - Jihlava, vysoká síň, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/653, vyhledáno 27. 3. 2023.
Dům čp. 642 - Jihlava, vysoká síň(č. 653)
dekorativní štukové hřebínky s perlovcem
Památkově chráněno, č. úskp: 46506/7-4877, Památkový katalog
Umístění
Dekorace klenby ve vysoké síni domu (vejcovec, perlovec, čabraková konzola).
Jihlava, dům č. p. 642, klenba síně (Markéta Rehbergerová, červenec 2019)
Anotace
Městský řadový dům byl vybudován v roce 1591. Prostor vysoké síně je dekorován štukovými pásy, které tvoří plasticky modelované tvary kombinující motiv perlovce a vejcovce. Štuková výzdoba vysoké síně je pojednaná monochromně bez dalších doplňků.
Abstract
This terraced house was built in 1591. The high hall is decorated with rows of stuccos: relief shapes combining astragal and egg-and-dart ornaments. The stuccos in the high hall are monochrome and have no additional features.
Kraj
Vysočina
Okres
Jihlava
Obec
Jihlava
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Masarykovo náměstí 642 Jihlava/1512/1
Datace
90. léta 16. století
Charakter díla
dekorativnígeometrický
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Původnost
Nelze posoudit
Uměleckohistorický popis

Městský řadový dům byl vybudován v roce 1591 na místě původního středověkého stavení (Samek 1999,  s. 73–74). V průběhu rozsáhlé přestavby byla postavěna dolní dvoulodní síň, která zabírá celou šíři domu. Prostor mázhauzu domu je zaklenutý křížovou klenbou, která je uprostřed vynášená dvojicí masívních toskánských sloupů. Klenba je doplněná podélně a příčně taženými štukovými hřebínky, které se sbíhají k hlavicím sloupů a na bocích jsou zakončeny v římsových patkách. Patky vynášející klenební náběhy jsou dekorované reliéfem s hlavou divého muže, sluncem a merkou stavebníka s iniciálami SD a letopočtem 1591.

Z mázhausu vede klasicistní schodiště do centrální části domu, kterou tvoří vysoká síň. Převýšený prostor síně je zaklenutý zrcadlovou klenbou s výsečemi po jejím obvodu (Samek 1999, s. 73–74). Hrany klenby jsou zdobeny štukovými pásy, které tvoří plasticky modelované tvary kombinující motiv perlovce a vejcovce. Štukový dekor na centrálním zrcadle klenby vytváří souměrné pravoúhlé formy sdružených čtverců a obdélníků. Plasticky modelované štukové pásy lemují hrany náběhů klenby a končí v čabrakových konzolách. Štuková výzdoba vysoké síně je pojednaná monochromně bez dalších doplňků. Zaplněné hloubky štukového dekoru svědčí o mladších povrchových úpravách a nátěrových nánosech, které částečně zplošťují optický dojem z působivě modelovaných štukových detailů.

Raně klasicistní přestavba městského domu proběhla na přelomu 18. a 19. století.  K dalším stavebním úpravám v průběhu roku 1845, během kterého bylo dostavěno třetí patro.

Fotodokumentace současného stavu
Jihlava, dům č. p. 642, dekorovaná klenba (foto Markéta Rehbergerová, červenec 2019)
Jihlava, dům č. p. 642, dekorovaná klenba (foto Markéta Rehbergerová, červenec 2019)
Jihlava, dům č. p. 642, dekorovaná klenba (foto Markéta Rehbergerová, červenec 2019)
Jihlava, dům č. p. 642, náběhy klenby s čabrakovou konzolou (foto Markéta Rehbergerová, červenec 2019)
Jihlava, dům č. p. 642, náběhy klenby s čabrakovou konzolou (foto Markéta Rehbergerová, červenec 2019)
Jihlava, dům č. p. 642, detail čabrakové konzoly (foto Markéta Rehbergerová, červenec 2019)
Jihlava, dům č. p. 642, detail čabrakové konzoly (foto Markéta Rehbergerová, červenec 2019)
Jihlava, dům č. p. 642, detail čabrakové konzoly (foto Markéta Rehbergerová, červenec 2019)
Jihlava, dům č. p. 642, detail čabrakové konzoly (foto Markéta Rehbergerová, červenec 2019)
Jihlava, dům č. p. 642, detail čabrakové konzoly (foto Markéta Rehbergerová, červenec 2019)
Jihlava, dům č. p. 642, detail náběhu klenby (foto Markéta Rehbergerová, červenec 2019)
Jihlava, dům č. p. 642, detail náběhu klenby (foto Markéta Rehbergerová, červenec 2019)
Jihlava, dům č. p. 642, dekorovaná klenba - vejcovec, perlovec (foto Markéta Rehbergerová, červenec 2019)
Jihlava, dům č. p. 642, dekorovaná klenba - vejcovec, perlovec (foto Markéta Rehbergerová, červenec 2019)
Jihlava, dům č. p. 642, detail dekorované klenby (foto Markéta Rehbergerová, červenec 2019)
Jihlava, dům č. p. 642, detail dekorované klenby (foto Markéta Rehbergerová, červenec 2019)
Jihlava, dům č. p. 642, detail dekorované klenby (foto Markéta Rehbergerová, červenec 2019)
Jihlava, dům č. p. 642, detail náběhu klenby (foto Markéta Rehbergerová, červenec 2019)
Jihlava, dům č. p. 642, detail náběhu klenby (foto Markéta Rehbergerová, červenec 2019)
Jihlava, dům č. p. 642, detail náběhu klenby (foto Markéta Rehbergerová, červenec 2019)
Jihlava, dům č. p. 642, klenba v mázhausu domu (foto Markéta Rehbergerová, červenec 2019)
Jihlava, dům č. p. 642, náběh klenby v mázhausu domu (foto Markéta Rehbergerová, červenec 2019))
Jihlava, dům č. p. 642 (foto Markéta Rehbergerová, červenec 2019)
Jihlava, dům č. p. 642, klenba síně (Markéta Rehbergerová, červenec 2019)
Literatura

Vlastimil Dražan, Gotický a renesanční městský dům z jižních Čech a Moravy, in: Zprávy památkové péče 1950, 10, V, s. 129.

Aleš Vošahlík, K počátkům stavebního vývoje městských domů v Jihlavě, in: Památky a příroda 6, 1981, s. 449–469.

Bohumil Samek (et al.), Umělecké památky Moravy a Slezska, svazek 2., J-N, Praha 1999, s. 73–74.

Milena Hauserová, Jihlavské renesanční domy s horním osvětlením vysokých síní, in: Jihlavská archivní ročenka II–Ml/ 2000–2001.

Jana Tichá, Martin Pácal, Jihlavské renesanční domy a specifika jejich památkové obnovy, in: Zprávy památkové péče 79, IV, 2019, s. 553–555.

Ivan Žlůva, Dům č. 24 na Masarykově náměstí, in: Kateřina Pažoutová (ed.), 50 let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava 2003, s. 53–67.

Odkazy

Evidenční list nemovité kulturní památky - Jihlava, měšťanský dům. https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=941809

Autoři záznamu
Jan Fiřt

Dům čp. 642 - Jihlava obsahuje tato díla: