Daniela Zemanová, Měšťanský dům čp. 168 - Litoměřice, podloubí , Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/625, vyhledáno 26. 3. 2023.
Měšťanský dům čp. 168 - Litoměřice, podloubí (č. 625)
Polychromovaná štuková žebra s vytlačovaným dekorem
Památkově chráněno, č. úskp: 29571/5-1774, Památkový katalog
Umístění
Křížová klenba v podloubí domu
Litoměřice, dům čp. 168, exteriér (Rehbergerová, 2019)
Anotace
Dvoupatrový řadový měšťanský dům je situovaný na východní straně náměstí. Částečně zachovalé pozdně renesanční jádro bylo upravováno pravděpodobně kolem roku 1600. Pozdější přestavby proběhly v 19. století a novodobá stavební úprava byla realizována po polovině 20. století. Podloubí je zaklenuto křížovou klenbou s plasticky zdobenými polychromovanými štukovými žebry. Žebra jsou dekorovaná vegetabilními a florálními motivy.
Abstract
This two-storey terraced house is situated in the eastern part of the main square. The late Renaissance core of the building (preserved to some extent to date) was probably modified around 1600. More changes were made in the 19th century and the latest reconstruction was carried out sometime after 1950. The arcade has a groin vault: polychrome stucco ribs with relief decoration (a number of vegetal and floral motifs).
Kraj
Ústecký
Okres
Litoměřice
Obec
Litoměřice
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Mírové nám. 168 Litoměřice/231
Datace
počátek 17. století (?)
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní
Technika štuku
Vytlačovaný štuk
Povrchové úpravy
monochromie
Jednotná monochromní úprava žeber
Uměleckohistorický popis

Dvoupatrový řadový měšťanský dům situovaný na východní straně náměstí byl vystavěn na původní středověké parcele. Částečně zachované pozdně renesanční jádro bylo upravováno pravděpodobně kolem roku 1600 (Poche 1978, s. 277). K pozdějším architektonickým přestavbám došlo v 19. století a novodobá stavební úprava byla realizována po polovině 20. století (viz evidenční list NPÚ). Hmota měšťanského domu předstupuje před řadové domy sousedící z jeho jižní strany. Novodobě upravená dvouosá fasáda se v podloubí otevírá na čelní a boční straně půlkruhovou arkádou. Podloubí je zaklenuto křížovou hřebínkovou klenbou se štukovými žebry. Žebra jsou dekorovaná delikátním, patrně vegetabilním a florálním motivem plastického charakteru. Štuková výzdoba je pojednaná monochromně.

Fotodokumentace současného stavu
Litoměřice, dům čp. 168, exteriér, pohled od západu (Rehbergerová, květen 2019)
Litoměřice, dům čp. 168, exteriér, pohled od jihozápadu (Rehbergerová, květen 2019)
Litoměřice, dům čp. 168, podloubí (Rehbergerová, květen 2019)
Litoměřice, dům čp. 168, pohled na klenbu (Rehbergerová, květen 2019)
Litoměřice, dům čp. 168, pohled na klenbu (Rehbergerová, květen 2019)
Litoměřice, dům čp. 168, detail křížení (Rehbergerová, květen 2019)
Litoměřice, dům čp. 168, detail žebra (Rehbergerová, květen 2019)
Litoměřice, dům čp. 168, detail klenby (Rehbergerová, květen 2019)
Litoměřice, dům čp. 168, detail žebra (Rehbergerová, květen 2019)
Litoměřice, dům čp. 168, detail žebra (Rehbergerová, květen 2019)
Litoměřice, dům čp. 168, detail žebra (Rehbergerová, květen 2019)
Litoměřice, dům čp. 168, detail žebra (Rehbergerová, květen 2019)
Literatura

Emanuel Poche (ed.), Umělecké památky Čech, svazek 2, KO, Praha 1978, s. 277.

Prameny

Vlastimil Šafránek, Svatopluk Novotný, Litoměřice, Mírové náměstí 168/37: stavebně historický průzkum, 1988, signatura 1404/A. Uloženo na NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem.

Autoři záznamu
Daniela Zemanová

Měšťanský dům čp. 168 - Litoměřice obsahuje tato díla: