Veronika Řezníčková, Státní zámek Hradec nad Moravicí, jídelna, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/576, vyhledáno 31. 3. 2023.
Státní zámek Hradec nad Moravicí, jídelna(č. 576)
Dekorativní štuková výzdoba klenebního vzorce, zlacená žebra z obou stran lemují pásy perlovce, konzoly tvoří voluty se zlacenými hlavami andílků. Žebra rovněž ohraničují polygonální pole s nástěnnou malbou.
Památkově chráněno, č. úskp: 39638/8-1382, Památkový katalog
Umístění
Místnost jídelny v severozápadním nároží přízemí zámku
Zámek Hradec nad Moravicí, klenba jídelny (Iva Lániková, 2018)
Anotace
Síň označována dnes jako jídelna tzv. Bílého zámku v Hradci nad Moravicí je jedním z mála reliktů pozdně renesanční přestavby zámku za Kašpara Pruskovského. Její klenba je také v rámci Slezka jedinou dochovanou ukázkou polychromovaného a zlaceného štuku s figurálními prvky z 16. století, vyznačující se navíc vysokou kvalitou provedení. Dekorativní povrchy zde byly do značné míry rekonstruovány již na přelomu 18. a 19. století, přičemž původní vzezření výzdoby bylo však poměrně respektováno.
Kraj
Moravskoslezský
Okres
Opava
Obec
Hradec nad Moravicí
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Městečko 1 Hradec nad Moravicí/
Datace
80. léta 16. století
Charakter díla
dekorativnígeometrický
Povrchové úpravy
zlacení
Fotodokumentace současného stavu
Hradec nad Moravicí, zámek, celkový pohled na klenbu od krbu (Iva Lániková, 2018)
Hradec nad Moravicí, zámek, celkový pohled na klenbu od oken (Iva Lániková, 2018)
Hradec nad Moravicí, zámek, celkový pohled na klenbu od krbu (Iva Lániková, 2018)
Hradec nad Moravicí, zámek, detail středové osy klenby (Iva Lániková, 2018)
Hradec nad Moravicí, zámek, boční pohled (Iva Lániková, 2018)
Hradec nad Moravicí, zámek, boční pohled (Iva Lániková, 2018)
Hradec nad Moravicí, zámek, detail nástěnné malby (Iva Lániková, 2018)
Hradec nad Moravicí, zámek, detail nástěnné malby (Iva Lániková, 2018)
Hradec nad Moravicí, zámek, průčelí zámku (Iva Lániková, 2018)
Literatura

Antonín Grůza, Hradec nad Moravicí – k současnému stavu poznání jeho nejstarší historie, Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě, roč. 2009, s. 126–141.

Zdeněk Jirásek a kol., Hradec v dějinách, Hradec nad Moravicí 2010.

Eva Kolářová, Romantismus a novogotika v exteriérech a interiérech Bílého zámku v Hradci nad Moravicí, in: Marie Mžyková (ed.), Kamenná kniha. Sborník k romantickému historismu - novogotice, Sychrov 1997, s. 107–111.

Eva Kolářová – Dagmar Šťovíčková, Komplexní památková obnova reprezentativních interiérů Bílého zámku v Hradci nad Moravicí, Zprávy památkové péče LXXII, 2012, č. 1, s. 29–34.

Pavel Kouřil – Dalibor Prix – Martin Wihoda, Hrady českého Slezska, Brno 2000, s. 166–198.

Dana Kouřilová, Carl Johann Bogislaw Lüdecke a jeho vize přestavby zámku v Hradci nad Moravicí. Čas vrátit neumíme, ale umíme se vrátit v čase…, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 3, 2010, s. 95–120.

Dana Kouřilová, Nové poznatky o stavebním vývoji zámku v Hradci nad Moravicí, Sborník památkového ústavu v Ostravě, roč. 1995, s. 26–29.

Dana Kouřilová, Státní zámek Hradec nad Moravicí. Bílá věž, Ostrava 2009.

Dana Kouřilová, Stavební vývoj zámku Hradec nad Moravicí, Památky a příroda VI, 1981, č. 1, s. 1–16.

Dana Kouřilová, Výsledky stavebně historického a umělecko-historického průzkumu zámku v Hradci nad Moravicí, Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 7, Ostrava 1987, s. 104–127.

Karel Kuča, Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu, Praha 2009, s. 85–87.

Miroslav Plaček, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha 2001, s. 166–168.

Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska 1, A–I, Praha 1994, s. 546–548.   

Adolf Turek, Dějiny zámku Hradce, Ostrava 1971.

Adolf Turek, Z minulosti Hradce a panství hradeckého, Hradec u Opavy 1960.

Prameny

Romana Balcarová, Restaurátorská zpráva – erbovní sál, zámek Hradec nad Moravicí, 1997.

Autoři záznamu
Veronika Řezníčková

Státní zámek Hradec nad Moravicí obsahuje tato díla: