Eliška Racková, Kostel Povýšení sv. Kříže – Litomyšl, presbytář, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/558, vyhledáno 27. 3. 2023.
Kostel Povýšení sv. Kříže – Litomyšl, presbytář(č. 558)
heraldické prvky, konzoly, žebra
Památkově chráněno, č. úskp: 21359/6-4222, Památkový katalog
Umístění
klenba presbytáře a podkruchtí
Litomyšl, kostel Povýšení sv. Kříže, klenba v presbytáři (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2018).
Anotace
Renesanční výraz vtiskla interiéru původně vrcholně gotického konventního chrámu augustiniánů-eremitů přestavba po požáru roku 1601. Smlouvu na opravu nyní již farního kostela se skupinou italských umělců v roce 1604 uzavřela Marie Marique de Lara, vdova po Vratislavu z Pernštejna. Ze štukatérské výzdoby se zachovaly oválné kartuše s erby obou manželů, iniciála IHS, plastika Boha Otce a hlavičky andílků pod konzolami klenby. Náznakově byl rekonstruován i pozdně renesanční geometrický vzorec klenby. Prostá štuková žebra člení i klenby podkruchtí.
Kraj
Pardubický
Okres
Svitavy
Obec
Litomyšl
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Litomyšl/st. 264
Datace
po roce 1560
Charakter díla
dekorativnígeometrický, figurální, dekorativnívegetabilní
Povrchové úpravy
polychromie
původní (prokázané) barevné řešení
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Fotodokumentace současného stavu
Litomyšl, kostel Povýšení sv. Kříže, jihozápadní průčelí kostela (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2018).
Litomyšl, kostel Povýšení sv. Kříže, hlavní loď s presbytářem (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2018).
Litomyšl, kostel Povýšení sv. Kříže, presbytář (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2018).
Litomyšl, kostel Povýšení sv. Kříže, klenba v presbytáři (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2018).
Litomyšl, kostel Povýšení sv. Kříže, štukové medailony (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2018).
Litomyšl, kostel Povýšení sv. Kříže, štukové medailony (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2018).
Litomyšl, kostel Povýšení sv. Kříže, štukový medailon s monogramem IHS (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2018).
Litomyšl, kostel Povýšení sv. Kříže, štukový medailon s erbem (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2018).
Litomyšl, kostel Povýšení sv. Kříže, štukový medailon s erbem (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2018).
Litomyšl, kostel Povýšení sv. Kříže, štukový medailon s Kristem (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2018).
Litomyšl, kostel Povýšení sv. Kříže, jedna z dvanácti štukových konzol (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2018).
Litomyšl, kostel Povýšení sv. Kříže, jedna z dvanácti štukových konzol (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2018).
Litomyšl, kostel Povýšení sv. Kříže, jedna z dvanácti štukových konzol (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2018).
Litomyšl, kostel Povýšení sv. Kříže, jedna z dvanácti štukových konzol (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2018).
Historické zásahy / opravy

Restaurováno v roce 1997 (Eva Vymětalová, David Zeman, Daniel Zillich).

Autoři záznamu
Eliška Racková

Kostel Povýšení sv. Kříže – Litomyšl obsahuje tato díla: