Robert Gája, klášter dominikánek u sv. Anny, refektář kláštera sv. Anny na Starém Městě, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/991, vyhledáno 26. 3. 2023.
klášter dominikánek u sv. Anny, refektář kláštera sv. Anny na Starém Městě(č. 991)
dekorativní výzdoba klenby místnosti v přízemí západního křídla
Památkově chráněno, č. úskp: 38181/1-108, Památkový katalog
Umístění
přízemí středního křídla (západní křídlo původního středověkého kláštera)
Praha, Staré Město, klášter dominikánek u sv. Anny, štuková výzdoba refektáře (Robert Gája, 2022)
Anotace
V rámci renesanční přestavby kláštera v době těsně před třicetiletou válkou (k roku 1616 je zmiňován zedník Jakub Krusa a také kameník Jeroným Corsi z Lugana) došlo k přestavbě zejména východního a západního křídla původního gotického konventu dominikánek u sv. Anny. Doplněny byly zejména výsečové valené klenby s plochými pásky na hranách. Zvláštní výzdobu dostal čtvercový sál v přízemí západního křídla, kde se ploché pásky protínají do obrazů lilií, uprostřed klenby je zrcadlo s rosetou.
Abstract
As part of the renaissance reconstruction of the monastery just before the Thirty Years' War from the legacy of Emperor Matthias Anna in the amount of 8,000 gold (built in 1616 by bricklayer Jakub Krusa and stonemason Jeroným Corsi of Lugano), the east and west wings of Dominican Convent at St. Anny. In particular, sectional barrel vaults with flat strips on the edges were added. A special decoration was given to the square hall on the ground floor of the west wing, where the flat strips intersect into paintings of lilies, in the middle of the vault there is a mirror with a rosette. This is a refectory (UPP 1996 classifies the area as a chapter hall).
Kraj
Hlavní město Praha
Okres
Praha
Obec
Praha
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Zlatá 211 Praha/
Datace
1616 – Josef Teige, Základy Starého místopisu pražského 1437–1620, (Ochoz XXXI), Praha 1911, s. 8–9.
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
Jeroným Corsi z Lugana
Charakter díla
dekorativnígeometrický
Technika štuku
Technika taženého štuku, prefabrikovaná štuková rozeta osazená v centru klenby
Materiálová skladba štuku
Žebra z malty, rozeta – nezkoumáno
Povrchové úpravy
zlacení
stávající stav
Zlacení je novodobé (původní stav neověřen)
Uměleckohistorický popis

Vestavěný prostor o čtvercové dispozici v přízemí západního křídla je zaklenut plackovou klenbou na každé straně se třemi koutovými výsečemi. Náběhy jsou podloženy štukovými římsami, hrany klenby zdobí ploché štukové pásky, které se protínají v plochých liliích, ve středu klenby je štukové zrcadlo s rozetou. Přestavba kláštera se změnou dispozic západního a východního křídla a také novými klenbami (většinou výsečovými valenými s plochými pásky) je datována do roku 1616.

Fotodokumentace současného stavu
Praha, klášter sv. Anny, refektář, centrální část klenby s rozetou (Robert Gája, 2022)
Praha, klášter sv. Anny, refektář, detaily koutových výsečí (Robert Gája, 2022)
Praha, klášter sv. Anny, refektář, detaily koutových výsečí (Robert Gája, 2022)
Praha, klášter sv. Anny, refektář, detail štukové lilie (Robert Gája, 2022)
Praha, klášter sv. Anny, refektář, detail výběhu klenby (Robert Gája, 2022)
Praha, klášter sv. Anny, refektář, detaily koutových výsečí (Robert Gája, 2022)
Praha, klášter sv. Anny, refektář, detaily koutových výsečí (Robert Gája, 2022)
Praha, klášter sv. Anny, refektář, detail výběhu klenby (Robert Gája, 2022)
Praha, klášter sv. Anny, refektář, detaily koutových výsečí (Robert Gája, 2022)
Praha, klášter sv. Anny, refektář, detail štukové lilie (Robert Gája, 2022)
Praha, klášter sv. Anny, refektář, centrální část klenby s rosetou (Robert Gája, 2022)
Praha, klášter sv. Anny, detail klenby na přilehlé křížové chodbě (Robert Gája, 2022)
Literatura

Emanuel Poche a kol, Praha na úsvitu nových dějin (čtvero kniho o Praze): architektura, sochařství, malířství, umělecké řemeslo, Praha 1988, s. 141.

Josef Teige, Základy Starého místopisu pražského 1437–1620, (Ochoz XXXI), Praha 1911, s. 1–48.

Pavel Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Praha 1996, s. 214–216.

 

 

Prameny

J. Vajdiš – Milada Vilímková – O. Rulc, Pasport SÚRPMO, Čp. 211, Praha 1962.

 

 

Autoři záznamu
Robert Gája

klášter dominikánek u sv. Anny obsahuje tato díla: