Robert Gája, Palác Smiřických - Praha, Klenba arkádové chodby, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/948, vyhledáno 1. 4. 2023.
Palác Smiřických - Praha, Klenba arkádové chodby(č. 948)
Dekorativní štukové hřebínky s florálním motivem a perlovcem a terčové rozety na valené výsečové klenbě
Památkově chráněno, č. úskp: 38946/1-505, Památkový katalog
Umístění
Klenba arkádové chodby 1. patra západního křídla
Praha, palác Smiřických, klenba arkádové chodby v 1. patře (Robert Gája, 2019)
Anotace
Až do roku 1614 stály v rohu malostranského náměstí 2 domy. Přestavba nárožního domu, v jehož dvorním traktu se akrádový ochoz nachází, je doložena za Zikmunda Smiřického v roce 1603. Dům na východě byl do stavebního celku integrován po jeho koupi od roku 1614. Renesanční dům pak prošel velkou klasicistní přestavbou po roce 1763 a poté ještě celou řadou dalších utilitárních přestaveb včetně přístavby dřevěné pavlače k arkádám. Během generální rekonstrukce pro potřeby poslanecké sněmovny v letech 1993 až 1996 byly rehabilitovány arkády i jejich štuková výzdoba. Je tvořena vytlačovaným dekorem s perlovcem, ve středu výsečí se nachází rozety. Dekorativní štukové hřebínky s florálním motivem a perlovcem a terčové rozety na valené výsečové klenbě imitující síťovou žebrovou klenbu. Hřebínky na hranách volut se protínají ve středu klenby. Hřebínky vybíhající z prostředku náběhů se protínají ve štukových zrcadlech v jejichž středu je rozeta. Štuková zrcadla spojuje centrální štukové žebro probíhající vrcholem klenby. 
Kraj
Hlavní město Praha
Okres
Praha
Obec
Praha
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Malostranské nám. 6 Praha/75
Datace
1. dvacetiletí 17. století
Charakter díla
dekorativníornamentální
Technika štuku
Vytlačovaný štuk, nalepované štukové rozety
Materiálová skladba štuku
Neznáma
Povrchové úpravy

V současnosti bez polychromie, bílá výmalba sjednocuje celý interiér od roku 1996.
Původnost
Nelze posoudit
Fotodokumentace současného stavu
Praha, palác Smiřických, pohled na arkády zvenčí (Robert Gája, 2019)
Praha, palác Smiřických, klenba arkádové chodby v 1. patře, detail (Robert Gája, 2019)
Praha, palác Smiřických, klenba arkádové chodby v 1. patře (Robert Gája, 2019)
Praha, palác Smiřických, klenba arkádové chodby v 1. patře, detail (Robert Gája, 2019)
Praha, palác Smiřických, klenba arkádové chodby v 1. patře, detail (Robert Gája, 2019)
Praha, palác Smiřických, klenba arkádové chodby v 1. patře (Robert Gája, 2019)
Praha, palác Smiřických, klenba arkádové chodby v 1. patře, detail (Robert Gája, 2019)
Praha, palác Smiřických, klenba arkádové chodby v 1. patře, detail (Robert Gája, 2019)
Praha, palác Smiřických, klenba arkádové chodby v 1. patře (Robert Gája, 2019))
Historické zásahy / opravy

Není zjištěna míra zachování původní renesanční štukové hmoty během poslední generální rekonstrukce v letech 1993–1996.

Literatura

Pavel Vlček ed. a kol., Umělecké památky Prahy. Malá Strana, Praha 1999, s. 134–138.

 

Prameny

Jan Muk – Milada Vilímková, Pasport SURPMO, Palác Smiřických, Malostranské nám. 6/18, Praha 1966.

Jan Muk,  Pasport SURPMO, Palác Smiřických, Malostranské nám. 6/18, Praha 1994.

Autoři záznamu
Robert Gája

Palác Smiřických - Praha obsahuje tato díla: