Letohrádek Hvězda, Sál Siléna, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/881, vyhledáno 26. 3. 2023.
Letohrádek Hvězda, Sál Siléna(č. 881)
Štuková výzdoba klenby sálu Siléna.
Památkově chráněno, č. úskp: 115, Památkový katalog
Umístění
Sál Siléna v severovýchodní části budovy.
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Siléna, strop (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Kraj
Hlavní město Praha
Okres
Praha
Obec
Praha
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Praha/1222
Datace
1556 až 1560
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
Antonio Brocco
Charakter díla
figurální, dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní, dekorativnízoomorfní
Povrchové úpravy
monochromie
původní (prokázané) barevné řešení
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Fotodokumentace současného stavu
Praha, Letohrádek Hvězda (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Siléna, východní strana (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Siléna, západní strana (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Siléna, strop (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Siléna, postava Siléna v severním rohu klenby (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Siléna, štukový reliéf v severozápadní části klenby (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Siléna, štuková rozeta v křížení klenby (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Autoři záznamu
Autor záznamu neuveden