Letohrádek Hvězda, Chodba Minervy, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/880, vyhledáno 26. 3. 2023.
Letohrádek Hvězda, Chodba Minervy(č. 880)
Štuková výzdoba kleneb 13 sálů v přízemí letohrádku.
Památkově chráněno, č. úskp: 115, Památkový katalog
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Minervy, klenba chodby (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Kraj
Hlavní město Praha
Okres
Praha
Obec
Praha
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Praha/1222
Datace
1556 až 1560
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
Antonio Brocco
Charakter díla
figurální, dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní, dekorativnízoomorfní
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Fotodokumentace současného stavu
Praha, Letohrádek Hvězda (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Minervy, severovýchodní strana (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Minervy, jihozápadní strana (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Minervy, klenba chodby (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Minervy, centrální výjev s motivem Minervy (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Minervy, štukový reliéf Minervy (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Minervy, štukový reliéf muže (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Minervy, štukový reliéf muže (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Minervy, štukový reliéf putta s drakem (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Minervy, štukový reliéf dvou mořských kentaurů (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Autoři záznamu
Autor záznamu neuveden