Letohrádek Hvězda, Chodba Neptuna, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/878, vyhledáno 31. 3. 2023.
Letohrádek Hvězda, Chodba Neptuna(č. 878)
Štuková výzdoba kleneb 13 sálů v přízemí letohrádku.
Památkově chráněno, č. úskp: 115, Památkový katalog
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Neptuna, klenba chodby (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Kraj
Hlavní město Praha
Okres
Praha
Obec
Praha
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Praha/1222
Datace
1556 až 1560
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
Antonio Brocco
Charakter díla
figurální, dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní, dekorativnízoomorfní
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Fotodokumentace současného stavu
Praha, Letohrádek Hvězda (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Neptuna, severozápadní strana (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Neptuna, jihovýchodní strana (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Neptuna, klenba chodby (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Neptuna, centrální štukový výjev s motivem Neptuna (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Neptuna, reliéf s motivem Neptuna (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Neptuna, štukový reliéf ženy (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Neptuna, štukový reliéf muže (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Neptuna, florální dekorace se satyrem (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Neptuna, reliéf s motivem mořských kentaurů (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Autoři záznamu
Autor záznamu neuveden