Letohrádek Hvězda, Sál Saturna, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/877, vyhledáno 26. 3. 2023.
Letohrádek Hvězda, Sál Saturna(č. 877)
Štuková výzdoba kleneb 13 sálů v přízemí letohrádku.
Památkově chráněno, č. úskp: 115, Památkový katalog
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Saturna, štuková výzdoba klenby (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Kraj
Hlavní město Praha
Okres
Praha
Obec
Praha
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Praha/1222
Datace
1556 až 1560
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
Antonio Brocco
Charakter díla
figurální, dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní, dekorativnízoomorfní
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Fotodokumentace současného stavu
Praha, Letohrádek Hvězda (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Saturna, severozápadní strana (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Saturna, jihovýchodní strana (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Saturna, štuková výzdoba klenby (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Saturna, centrální štukový výjev s motivem Saturna (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Saturna, štukový reliéf Saturna (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Saturna, štukový reliéf na klenbě místnosti (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Saturna, štukový reliéf volavky na klenbě místnosti (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Saturna, štukový reliéf satyra na klenbě místnosti (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Saturna, štukový florální reliéf na klenbě místnosti (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Autoři záznamu
Autor záznamu neuveden