Letohrádek Hvězda, Chodba Kleopatry, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/874, vyhledáno 31. 3. 2023.
Letohrádek Hvězda, Chodba Kleopatry(č. 874)
Štuková výzdoba kleneb 13 sálů v přízemí letohrádku.
Památkově chráněno, č. úskp: 115, Památkový katalog
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Kleopatry, klenba chodby (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Kraj
Hlavní město Praha
Okres
Praha
Obec
Praha
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Praha/1222
Datace
1556 až 1560
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
Antonio Brocco
Charakter díla
figurální, dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní, dekorativnízoomorfní
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Fotodokumentace současného stavu
Praha, Letohrádek Hvězda (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Kleopatry, severovýchodní strana (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Kleopatry, klenba chodby (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Kleopatry, centrální výjev s motivem Kleopatry (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Kleopatry, štukový reliéf Kleopatry (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Kleopatry, štukový reliéf s motivem muže (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Kleopatry, štukový reliéf s motivem zápasícího kentaura s mužem (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Chodba Kleopatry, štukový reliéf s motivem ženy (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Autoři záznamu
Autor záznamu neuveden