Letohrádek Hvězda, Sál Merkura, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/873, vyhledáno 31. 3. 2023.
Letohrádek Hvězda, Sál Merkura(č. 873)
Štuková výzdoba kleneb 13 sálů v přízemí letohrádku.
Památkově chráněno, č. úskp: 115, Památkový katalog
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Merkura, štuková výzdoba klenby místnosti (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Kraj
Hlavní město Praha
Okres
Praha
Obec
Praha
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Praha/1222
Datace
1556 až 1560
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
Antonio Brocco
Charakter díla
figurální, dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní, dekorativnízoomorfní
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Fotodokumentace současného stavu
Praha, Letohrádek Hvězda (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Merkura, jižní strana (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Merkura, severní strana (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Merkura, štuková výzdoba klenby místnosti (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Merkura, centrální štukový reliéf s motivem Merkura (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Merkura, štukový reliéf Merkura (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Merkura, štukový výzdoba na klenbě místnosti (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Merkura, reliéf s motivem dvou gryfů (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Merkura, reliéf s motivem lví hlavy (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Merkura, florální dekorace s maskarony (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Autoři záznamu
Autor záznamu neuveden