Letohrádek Hvězda, Sál Jupitera, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/871, vyhledáno 31. 3. 2023.
Letohrádek Hvězda, Sál Jupitera(č. 871)
Štuková výzdoba kleneb 13 sálů v přízemí letohrádku.
Památkově chráněno, č. úskp: 115, Památkový katalog
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Jupitera, centrální výzdoba stropu s motivem Jupitera (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Kraj
Hlavní město Praha
Okres
Praha
Obec
Praha
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Praha/1222
Datace
1556 až 1560
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
Antonio Brocco
Charakter díla
figurální, dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní, dekorativnízoomorfní
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Fotodokumentace současného stavu
Praha, Letohrádek Hvězda (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Jupitera, jihovýchodní strana (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Jupitera, severozápadní strana (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Jupitera, štuková výzdoba stropu (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Jupitera, centrální výzdoba stropu s motivem Jupitera (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Jupitera, štukový reliéf Jupitera (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Jupitera, florální výzdoba (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Jupitera, reliéf draka (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Jupitera, štuková výzdoba klenby (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Jupitera, štuková výzdoba klenby (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Autoři záznamu
Autor záznamu neuveden