Zdeňka Míchalová, Dům čp. 57 ‒ Třebíč, místnost v přízemí, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/851, vyhledáno 1. 4. 2023.
Dům čp. 57 ‒ Třebíč, místnost v přízemí(č. 851)
rozety, hřebínky s perlovcem
Památkově chráněno, č. úskp: 39564/7-3138, Památkový katalog
Umístění
klenba v přízemí
Třebíč, dům čp. 57, klenba v přízemí (Zdeněk Kovářík, 2021)
Anotace
V jádře gotická stavba měšťanského domu prošla patrně ve druhé polovině 16. století renesanční přestavbou, při níž vznikla i drobná štuková dekorace provedená technikou vytlačovaného štuku.
Abstract
The medieval townhouse was reconstructed probably in the second half of the 16th century. During the reconstruction a stucco decoration was created using the technique of extruded stucco.
Kraj
Vysočina
Okres
Třebíč
Obec
Třebíč
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Karlovo nám. 57 Třebíč/st. 98/1
Datace
konec 16. století
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní
Technika štuku
vytlačovaný štuk
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
monochromní bílý nátěr
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Uměleckohistorický popis

Renesanční měšťanský dům čp. 57, situovaný na Karlově náměstí, má starší, raně gotické jádro a náleží k nejstarší městské zástavbě. Patrně ve druhé polovině 16. století došlo k jeho zaklenutí hřebínkovými klenbami. Rozlehlou místnost v přízemí dekoruje drobný otiskovaný ornament – hrany hřebínků jsou opatřeny perlovcem a na klenebních kápích jsou rozmístěny drobné rozety.

Fotodokumentace současného stavu
Třebíč, dům čp. 57, klenba v přízemí (Zdeněk Kovářík, 2021)
Třebíč, dům čp. 57, klenba v přízemí (Zdeněk Kovářík, 2021)
Třebíč, dům čp. 57, klenba v přízemí, detail dekorace (Zdeněk Kovářík, 2021)
Autoři záznamu
Zdeňka Míchalová

Dům čp. 57 ‒ Třebíč obsahuje tato díla: