Lucia Krajčírová, Znojmo – radnice, Tzv. Goltzův palác, arkádový ochoz, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/803, vyhledáno 27. 3. 2023.
Znojmo – radnice, Tzv. Goltzův palác, arkádový ochoz(č. 803)
Dekorativní hřebínková výzdoba klenby arkády
Památkově chráněno, č. úskp: 16885/7-6944, Památkový katalog
Umístění
Dvorní arkáda části radniční budovy
Znojmo, Obroková 2/10, pohled na dvorní arkádu (Lucia Krajčírová, 2018)
Anotace
Nárožní renesanční dům, tzv. Goltzův palác nebo Nová radnice, vznikl sloučením několika starších domů v druhé polovině 16. století. V roce 1606 proběhla renesanční přestavba, na které se podílel brněnský kamenický mistr Giorgio Gialdi, kterého práce je viditelná na bohatém vstupním portálu. Dvorní křídla jsou do prostoru dvorany otevřená patrovou arkádou, na přízemí podklenutou půlkruhovými oblouky zčásti podepřenými pilíři s vysazenými kamennými krakorci ze starší vývojové fáze. V patře je arkáda sklenuta na štíhlých toskánských sloupech. Arkádové ochozy jsou v patře zaklenuty hřebínkovou klenbou s vysoce vytaženými hřebínky a doplněny štukovými ornamentálními rozvilinami ve stejné technice.
Kraj
Jihomoravský
Okres
Znojmo
Obec
Znojmo
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Obroková 2 Znojmo/2
Datace
kolem roku 1606
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní
Technika štuku
Modelované štukové hřebínky
Povrchové úpravy
polychromie
stávající stav
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Fotodokumentace současného stavu
Znojmo, Obroková 2, část klenby arkády (Lucia Krajčírová, 2018)
Znojmo, Obroková 2, dvorní arkáda 1. patra, detail dekorativního štukového hřebínku (Lucia Krajčírová, 2018)
Znojmo, Obroková 2, dvorní arkáda 2. patra, detail (Lucia Krajčírová, 2018)
Historické zásahy / opravy

2011 – restaurování (Hana Slavíková)

Literatura

Zdeněk Fišera, Historické radnice Čech, Moravy a Slezska, 2. díl, Katalog historických radnic H–Ž, Praha 2010, s. 431–432.

Aleš Flídr – Zdeňka Michalová – Zdeněk Vácha (edd.), Václav Mencl – 5 městských reservací Jihomoravského kraje: Znojmo, Jihlava, Telč, Mikulov, Kroměříž – komentované vydání, Brno 2016, s. 140, 185.

Lubomír Havlík, Znojmo, z minulosti a jeho památek, Brno 1956.

Jiří Kacetl, 77 divů Znojma, Znojmo 2008.

Adolf Merten, Průvodce královským městem Znojmem, Znojmo 1947, s. 43–44.

Václav Richter – Bohumil Samek – Miloš Stehlík, Znojmo, Praha 1966, s. 59–60.

Libor Šturc, Znojmo, průvodce po městě, Brno 2001.

 

Prameny

Jan O. Eliáš, Znojmo, stará radnice – Obroková ul. 12 (stavebněhistorický průzkum, uloženo NPÚ ÚOP v Brně), Brno 1993, s. 54.

Jana Pospíchalová, Světská gotická a renesanční architektura města Znojma (magisterská diplomová práce), Univerzita Palackého, Olomouc 2021, s. 89–91.

Hana Slavíková, Restaurátorská zpráva a fotodokumentace; Historické omítky ve II. NP Radnice Obroková 10, Znojmo, Praha 2011 (uloženo na NPÚ ÚOP v Brně).

Autoři záznamu
Lucia Krajčírová

Znojmo – radnice obsahuje tato díla: