Zdeňka Míchalová , Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec, krb ve Španělském sále (tzv. stavení Zelených pokojů), Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/720, vyhledáno 26. 3. 2023.
Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec, krb ve Španělském sále (tzv. stavení Zelených pokojů)(č. 720)
supraporta krbu s aliančními znaky
Památkově chráněno, č. úskp: 35945/3-1540, Památkový katalog
Umístění
1. patro, tzv. Španělský sál
Jindřichův Hradec, zámek, stavení Zelených pokojů, krb (Vojtěch Krajíček, 2020)
Anotace
Žulový krb se štukovým nástavcem s aliančními znaky Adama II. z Hradce a Kateřiny z Montfortu je doložen jako dílo Antonia Cometty, zaplacené v roce 1591. Dílo je po opravě v dobrém stavu.
Abstract
The granite fireplace with a stucco overmantel bearing the alliance coats of arms of Adam II of Hradec and Catherine of Montfort is documented as the work of Antonio Cometta, paid in 1591. The work is in good condition after repair.
Kraj
Jihočeský
Okres
Jindřichův Hradec
Obec
Jindřichův Hradec
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Dobrovského 1 Jindřichův Hradec/1202
Datace
okolo 1591 – SOA Třeboň, odd. Jindřichův Hradec, fond RA pánů z Hradce, účet Antonia Cometty
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
Antonio Cometta
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní
Povrchové úpravy
polychromie
stávající stav
Původnost
Nelze posoudit
Stávající stav
dobrý
Uměleckohistorický popis

Tzv. Španělské křídlo (v době vzniku označované jako stavení Zelených pokojů) vzniklo na třetím nádvoří jindřichohradeckého zámku v letech 1587–1592. Stavba vznikla podle projektu Baldassara Maggiho z Arogna (†1619), provádějícím stavitelem byl Giovanni Maria Facconi (†1615) a na pracích se podílel také kameník Antonio Cometta (†1602). V přízemí stavby se nacházelo provozní zázemí, další dvě patra zabral velký sál (od 17. století nazývaný Španělský), v jehož blízkosti bylo situováno deset snad hostinských pokojů. V horním patře k těmto pokojům přiléhal ještě divadelní sál. Stavení bylo v roce 1773 silně poškozeno požárem, z dekorací sálu se proto dochoval pouze renesanční krb.

Krb sestává z mohutných kamenných volutových konzol s kanelováním a nástavce se štukovou dekorací. Konzoly nesou trojdílné kladí, v jehož středu je pětilistá růžice. Dvouetážový volutový nástavec s pětilistými růžicemi v zakončení volut dekorují štukové prvky – vpadlé pole vymezené vejcovcem, v němž se nachází dvě rolverkové kartuše se znaky Adama II. z Hradce a Kateřiny z Montfortu, které jsou  umístěné ve vavřínovém věnci. V rozích se nachází ovocné svazky. V horní části rámované páskovým dekorem (připomínajícím beschlagwerk) se nachází andílčí hlava a svazek ovoce. Obdobně je koncipován krb také v Adamově stavení jindřichohradeckého zámku a dva krby v letohrádku Kratochvíle, které se také pojí s prací Antonia Cometty.

Fotodokumentace současného stavu
Jindřichův Hradec, zámek, stavení Zelených pokojů, krb (Vojtěch Krajíček, 2020)
Jindřichův Hradec, zámek, stavení Zelených pokojů, krb, detail štukového vrcholu s hlavou serafa (Vojtěch Krajíček, 2020)
Jindřichův Hradec, zámek, stavení Zelených pokojů, krb, centrální štuková část s aliančním znakem Adama II. z Hradce a jeho ženy Kateřiny z Montfortu (Vojtěch Krajíček, 2020)
Literatura

Josef Hrdlička, Hrad a zámek Jindřichův Hradec, in: Michal Konečný (ed.), Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost. Renesanční aristokratická sídla v českých zemích ve správě Národního památkového ústavu, Kroměříž 2017, s. 281–303.

Jarmila Krčálová, Domenico Benedetto a Antonio Comettové v jižních Čechách, Umění XXVI, 1978, s. 33–55.

Jarmila Krčálová, Renesanční stavby Baldassara Maggiho v Čechách a na Moravě, Praha 1986, s. 57.

Josef Novák, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese jindřichohradeckém, Praha 1901, s. 116–117.

Prameny

Dobroslav Líbal, Milada Vilímková, Jan Muk, Jindřichův Hradec státní zámek. Stavebně-historický průzkum. Svazek II, SURPMO, Praha, 1976.

Autoři záznamu
Zdeňka Míchalová