Lucia Krajčírová – Vladislava Říhová, Pernštejnský dům - Hranice, sál, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/705, vyhledáno 31. 3. 2023.
Pernštejnský dům - Hranice, sál(č. 705)
dekorativní hřebínková štuková klenba s rozetou
Památkově chráněno, č. úskp: 30893/8-433, Památkový katalog
Umístění
zadní místnost s valenou klenbou
Hranice, Pernštejnský dům, středový ornament ve vrcholku klenby (foto Pavel Waisser, červenec 2019).
Anotace
Měšťanský dům č. 76 si na počátku 16. století náročně vybudoval Vilém z Pernštejna. Na začátku 19. století byl renesanční dům spojen s vedlejším a fasáda sjednocena (bývalé č. p. 77). V polovině 30. let 20. století proběhla poslední úprava do dnešní podoby. Z renesančního období se dochovaly pouze dvě místnosti s klenbami.
Kraj
Olomoucký
Okres
Přerov
Obec
Hranice
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Masarykovo náměstí 76 Hranice/st. 129
Datace
počátek 17. století
Charakter díla
dekorativnígeometrický
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Uměleckohistorický popis

Měšťanský dům č. 76 si na počátku 16. století náročně vybudoval Vilém z Pernštejna. Z rukou Pernštejnů přešel v roce 1523 na Pavla Pekaře a další majitele z řad měšťanů. Na konci 16. století byl dům v rukou rodiny purkmistra Jana Horáčka, několik let také v držení vladyky Stanislava Czyrna z Runšperka, který byl správcem hranického panství. V roce 1615 dům získal Kašpar Dobřický, radní písař města Hranic a o čtyři roky později jej prodal rytíři Vilímu Žernovskému z Žernoví, bývalému panskému úřadníkovi na Kvasicích (statku tehdejšího majitele Hranic Václava Mola z Modřelic). 

Fotodokumentace současného stavu
Hranice, Pernštejnský dům, středový ornament ve vrcholku klenby (foto Pavel Waisser, červenec 2019).
Hranice, Pernštejnský dům, středový ornament ve vrcholku klenby (foto Pavel Waisser, červenec 2019).
Hranice, Pernštejnský dům, dekorovaná žebra (foto Pavel Waisser, červenec 2019).
Literatura

Bohumír Indra, Dům čp. 76–77, in: Historie hranických domůKapitolky z topografie města Hranic, Hranice 2005, s. 161–165.

Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska, 1. svazek A/I, Praha 1994, s. 553–561.

 

Prameny

Antonín Petráš, Štuka v přízemí Pernštejnského domu v Hranicích na Moravě (seminární práce), Katedra dějin umění FF UP, Olomouc 2019.

Autoři záznamu
Lucia Krajčírová – Vladislava Říhová

Pernštejnský dům - Hranice obsahuje tato díla: