Lucia Krajčírová, Zámek Nasavrky, vstupní síň, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/671, vyhledáno 26. 3. 2023.
Zámek Nasavrky, vstupní síň(č. 671)
dekorativní hřebínková klenba s pískovcovými konzolemi a rozetami
Památkově chráněno, č. úskp: 46563/6-92, Památkový katalog
Umístění
klenba vstupního sálu v přízemí
Nasavrky, zámek, pohled k severozápadnímu nároží vstupního sálu (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2019).
Anotace
Renesanční zámek byl vystavěn kolem roku 1600 pravděpodobně na místě původní tvrze. Valenou klenbu přízemní vstupní síně zdobí geometrický vzorec štukových hřebínků a plochých klenebních pasů. V ústředním poli je klenba doplněna pískovcovou rozetou, štukové pásy dosedají na pískovcové patky s andílčími hlavičkami a florálním motivem.
Kraj
Pardubický
Okres
Chrudim
Obec
Nasavrky
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Náměstí 1 Nasavrky/st. 16/1
Datace
kolem roku 1600
Charakter díla
dekorativnígeometrický
Technika štuku
tažená štuková žebra
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Fotodokumentace současného stavu
Nasavrky, zámek (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2019).
Nasavrky, zámek, pohled k severozápadnímu nároží vstupního sálu (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2019).
Nasavrky, zámek, pohled k jihozápadnímu nároží vstupního sálu (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2019).
Nasavrky, zámek, pohled k jihovýchodnímu nároží vstupního sálu (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2019).
Nasavrky, zámek, pohled k severovýchodnímu nároží vstupního sálu (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2019).
Nasavrky, zámek, severní stěna s klenebním náběhem (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2019).
Nasavrky, zámek, východní stěna s klenebním náběhem (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2019).
Nasavrky, zámek, jižní stěna s klenebním náběhem (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2019).
Nasavrky, zámek, západní stěna s klenebním náběhem (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2019).
Nasavrky, zámek, vrchol klenby se štukovými hřebínky a pískovcovou rozetou (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2019).
Nasavrky, zámek, detail pískovcové rozety uprostřed klenby místnosti (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2019).
Nasavrky, zámek, pískovcová konzola s motivem anděla na severní stěně (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2019).
Nasavrky, zámek, pískovcová konzola s motivem anděla na východní stěně (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2019).
Nasavrky, zámek, pískovcová konzola s motivem anděla na jižní stěně (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2019).
Nasavrky, zámek, pískovcová konzola na jihovýchodním nároží (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2019).
Nasavrky, zámek, pískovcová konzola na severovýchodním nároží (foto Vojtěch Krajíček, srpen 2019).
Literatura

Karel Chytil, Soupis památek historických a uměleckých v království Českém: Politický okres Chrudimský. Praha 1900, s. 172174.

Emanuel Poche, Umělecké památky Čech. [Sv.] 2, KO, Praha 1978, s. 452.

Prameny

Jan Muk  Monika Barešová, Nasavrky stavebně historický průzkum zámku, Praha: Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů v Praze, 1987, uloženo na NPÚ ÚOP v Pardubicích.

Autoři záznamu
Lucia Krajčírová

Zámek Nasavrky obsahuje tato díla: