Zdeňka Míchalová , Měšťanský dům čp. 479 - Slavonice, dolní síň a schodiště, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/665, vyhledáno 26. 3. 2023.
Měšťanský dům čp. 479 - Slavonice, dolní síň a schodiště(č. 665)
Štuková žebra a dekorace klenby dolní síně, drobné detaily sklípkové klenby nad schodištěm
Památkově chráněno, č. úskp: 28102/3-2154, Památkový katalog
Umístění
Dolní síň a klenba nad schodištěm
Slavonice, dům čp. 479, exteriér (Zdeňka Míchalová, 2019)
Anotace
Měšťanský dům byl postaven postavený v letech 1546–1556. Dolní síň je zaklenuta valenou klenbou s polychromovanými štukovými žebry, dekorativní svorník tvoří štuková hlava medvěda. Horní síň je klenuta sklípkovou klenbou se štukovými výběhy. Polychromované dekorace byly restaurovány ve druhé polovině 20. století.
Abstract
The town house no. 479 was built in 1546–1556. The lower hall has a barrel vault with polychrome stucco ribs; its decorative boss is shaped as a bear’s head. The upper hall has a diamond vault with stucco springers. The polychrome decoration was restored in the second half of the 20th century.
Kraj
Jihočeský
Okres
Jindřichův Hradec
Obec
Slavonice
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
náměstí Míru 479 Slavonice/
Datace
polovina 16. století – datace na architektonických prvcích domu
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
Leopold Oesterreicher (?)
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativnízoomorfní
Povrchové úpravy
polychromie
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Fotodokumentace současného stavu
Slavonice, dům čp. 479, detail svorníku s medvědí hlavou (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 479, klenba dolní síně (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 479, klenba dolní síně (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 479, klenba dolní síně (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 479, detail Kalvárie nad vstupem do přízemní světnice (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 479, detail štukových žeber (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 479, detail znaku (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 479, detail sklípkové klenby nad schodištěm (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 479, detail sklípkové klenby nad schodištěm (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 479, detail sklípkové klenby nad schodištěm (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 479, detail výběhu sklípkové klenby nad schodištěm (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 479, detail štukových žeber dolní síně (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 479, detail svorníku s medvědí hlavou (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 479, sladovnický znak s datací 1546 (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 479, vrchnostenské znaky (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 479, klenba dolní síně (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 479, detail štukových žeber dolní síně (Zdeňka Míchalová, 2019)
Historické zásahy / opravy

Dům prošel památkářskou rekonstrukcí v 50. letech 20. století. Před rekonstrukcí byl prostor dolní síně dělen druhotnou příčkou a polychromie žeber byla zalíčena bílým nátěrem. 

Literatura

Milada Radová – Oldřich Rada, Mistr Leopold Estreicher a jeho slavonická stavební dílna, Umění XVIII, č. 4, 1970, s. 358–382.

Milada Radová – Oldřich Rada, Das Buch von den Zellengewölben, Prag 2001.

Zdeňka Míchalová, Měšťané, umělci, řemeslníci. Výtvarná kultura v Telči a Slavonicích v době renesance, Brno 2020.

Autoři záznamu
Zdeňka Míchalová

Měšťanský dům čp. 479 - Slavonice obsahuje tato díla: