Zdeňka Míchalová , Měšťanský dům čp. 460 - Slavonice, dolní síň, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/664, vyhledáno 31. 3. 2023.
Měšťanský dům čp. 460 - Slavonice, dolní síň(č. 664)
Hřebínková klenba a vegetabilní dekor dolní síně
Památkově chráněno, č. úskp: 46940/3-2142, Památkový katalog
Umístění
Klenba východní části dolní síně
Slavonice, dům čp. 460 (Zdeňka Míchalová, 2019)
Anotace
Měšťanský dům vznikl v době okolo roku 1550 pro měšťana Paula Freyskorna. Dolní síň je klenuta hvězdicovitou hřebínkovou klenbou a plochým štukovým dekorem v podobě lipové ratolesti. Objekt prošel v 50. letech 20. století památkovou obnovou.
Abstract
The town house no. 460 was built around 1550 for burgher Paul Freyskorn. The vault of the lower hall has a stellar ridge vault and flat stucco decoration shaped as a linden tree branch. The building was restored professionally in the 1950s.
Kraj
Jihočeský
Okres
Jindřichův Hradec
Obec
Slavonice
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
náměstí Míru. 460 Slavonice/
Datace
okolo roku 1550
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
Leopold Oesterreicher (?)
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní
Povrchové úpravy
monochromie
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Fotodokumentace současného stavu
Slavonice, dům čp. 460, klenba východní části dolní síně (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 460, detail klenby východní části dolní síně (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 460, detail klenby východní části dolní síně (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 460, detail klenby východní části dolní síně (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 460, detail klenby východní části dolní síně (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 460, výběh klenby dolní síně (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 460, detail klenby východní části dolní síně (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 460, místnost v západní části přízemí domu (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 460, exteriér (Zdeňka Míchalová, 2019)
Slavonice, dům čp. 460, detail klenby východní části dolní síně (Zdeňka Míchalová, 2019)
Historické zásahy / opravy

Dům prošel památkářskou rekonstrukcí v 50. letech 20. století. 

Literatura

Zdeňka Míchalová, Měšťané, umělci, řemeslníci. Výtvatná kultura v Telči a Slavonicích v době renesance, Brno 2020, s. 51.

Autoři záznamu
Zdeňka Míchalová

Měšťanský dům čp. 460 - Slavonice obsahuje tato díla: