Zdeňka Míchalová, Měšťanský dům čp. 480 - Slavonice, dolní síň, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/646, vyhledáno 1. 4. 2023.
Měšťanský dům čp. 480 - Slavonice, dolní síň(č. 646)
Reliéfní kazetování a drobné štukové detaily klenby dolní síně
Památkově chráněno, č. úskp: 26509/3-2155, Památkový katalog
Umístění
Dolní síň se sklípkovou klenbou a kazetovým pasem
Slavonice, dům čp. 480, detail klenebního pasu a sklípkové klenby (Zdeňka Míchalová, 2019)
Anotace
Měšťanský dům byl postaven v polovině 16. století. V dolní síni je zaklenut hvězdicovitou krouženou sklípkovou klenbou s kazetovaným pasem, nástěnnými malbami a drobnými štukovými detaily (výběhy kleneb, půlkoule na kasetách). Dům prošel památkovou obnovou ve druhé polovině 20. století.
Abstract
The town house no. 480 was built in the middle of the 16th century. The vault in the lower room has a stellar looping diamond vault with a series of coffers, wall paintings and minute stucco details (vault springers and hemispheres on coffers). The house was restored professionally in the second half of the 20th century.
Kraj
Jihočeský
Okres
Jindřichův Hradec
Obec
Slavonice
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
nám. Míru 480 Slavonice/
Datace
polovina 16. století (?)
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
Leopold Oesterreicher (?)
Charakter díla
dekorativnígeometrický
Povrchové úpravy
polychromie
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Uměleckohistorický popis

Dům čp. 480 je situován v severní frontě domů na dolním náměstí. Jde o objekt šířkové dispozice s rozlehlou dolní síní, která sklenuta jedním a půl polem kroužené sklípkové klenby, při hlavním průčelí ukončené pasem s kazetováním, pojednaným nástěnnou malbou a sgrafitem s ornamentálními motivy roset a kandelábrů. Na východní stěně je malovaný pas doplněn aliančními znaky Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna, na západní straně dolní síně je nad vstupem do světnice je technikou kolorovaného sgrafita vytvořena malba Kalvárie se znakem stavebníka a jeho manželky (stavebník lékař Wolfgang Kappler z Kremsu s manželkou Reginou). Malovaná dekorace je datovaná ad quem 1553, kdy proběhla svatba vrchnostenského páru. Ve světnici v patře domu je dochován rozsáhlý cyklus nástěnných maleb s novozákonními výjevy, datovaný do 60. let 16. století.

Výstavba domu se datuje do období okolo poloviny 16. století a je spojována s činností stavební huti Leopolda Esterreichera, s níž jí pojí malovaná mistrovská značka a monogram LE na svorníku v dolní síni. V rámci komplexní výzdoby vytvořené kombinací několika technik se uplatnil štuk v případě klenebního pasu s reliéfním kazetováním a u drobných detailů (výběhy sklípkové klenby).

Fotodokumentace současného stavu
Slavonice, dům čp. 480, pohled do mázhausu se sklípkovou klenbou (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, mázhaus se sklípkovou klenbou (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, sklípková klenba (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, náběh klenby a část kazetového pásu (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, sklípková klenba s náběhy (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, kazetový pas (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, detail kazetového pasu (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, kazetový pas (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, kazetový pas (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, kazetový pas (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, kazetový pas, detail (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, Ukřižování a erby nade dveřmi (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, detail Ukřižování a erbů nade dveřmi (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, detail sklípkové klenby (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, klenba (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, detail sklípkové klenby (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, detail sklípkové klenby (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, detail sklípkové klenby (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, detail sklípkové klenby (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, náběh klenby (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, detail náběhu klenby (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, detail náběhu klenby (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, detail náběhu klenby (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, detail klenby (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, exteriér (Markéta Rehbergerová, 2019)
Slavonice, dům čp. 480, kazetový pas (Markéta Rehbergerová, 2019)
Historické zásahy / opravy

Interiér domu prošel komplexní památkářskou obnovou v roce 1953 (SÚRPMO) - během této opravy byl vytvořen obloučkový štít domu a odstraněna sekundárně vystavěná příčka dělící dolní síň. V roce 2004 byla restaurována sgrafitová dekorace dolní síně (Jiří Látal). V letech 2020/2021 proběhlo restaurování nástěnných maleb v patře (studenti Fakulty restaurování Univerzity Pardubice pod vedením MgA. Zuzany Wichterlové).

 

Literatura

Milada Radová – Oldřich Rada, Mistr Leopold Estreicher a jeho slavonická stavební dílna, Umění XVIII, č. 4, 1970, s. 358–382.

Milada Radová – Oldřich Rada, Das Buch von den Zellengewölben, Prag 2001.

Zdeňka Míchalová, Měšťané, umělci, řemeslníci. Výtvarná kultura v Telči a Slavonicích v době renesance, Brno 2020.

Prameny

Jiří Látal, Restaurátorská zpráva – restaurování sgrafitového obrazu Ukřižování se sv. Janem a Marií a fragmenty dvou erbů, Litomyšl 2004.

Autoři záznamu
Zdeňka Míchalová

Měšťanský dům čp. 480 - Slavonice obsahuje tato díla: