Letohrádek Hvězda, Sál Aenea, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/615, vyhledáno 26. 3. 2023.
Letohrádek Hvězda, Sál Aenea(č. 615)
Štuková výzdoba kleneb 13 sálů v přízemí letohrádku.
Památkově chráněno, č. úskp: 115, Památkový katalog
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Aenea, klenba centrální místnosti se štukovou výzdobou (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Kraj
Hlavní město Praha
Okres
Praha
Obec
Praha
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Praha/1222
Datace
1556 až 1560
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
Antonio Brocco
Charakter díla
figurální, dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní, dekorativnízoomorfní
Povrchové úpravy
monochromie
stávající stav
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Fotodokumentace současného stavu
Praha, Letohrádek Hvězda (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Aenea (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Aenea, klenba centrální místnosti se štukovou výzdobou (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Aenea, štukový výjev (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Aenea, detail pásových dekorů (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Aenea, maskaron (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Aenea, štukový výjev (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Aenea, štukový výjev (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Aenea, štukový výjev (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Aenea, štukový výjev (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Aenea, štukový výjev (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Aenea, centrální štukový výjev (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Aenea, detail pásových dekorů (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Aenea, štukové ovoce (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Aenea, štukový reliéf maskaronu (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Aenea, štukový reliéf maskaronu (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Aenea, štukový reliéf maskaronu (Vojtěch Krajíček, leden 2022).
Obrazové výstupy dokumentačních technik
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Aenea, fotografie ve viditelném světle (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Aenea, ultrafialová fluorescenční fotografie (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Aenea, ultrafialová reflektografie (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Aenea, ultrafialová reflektografie ve falešných barvách (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Aenea, infračervená reflektografie (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Praha, Letohrádek Hvězda, Sál Aenea, infračervená reflektografie ve falešných barvách (foto Vojtěch Krajíček, březen 2019).
Autoři záznamu
Autor záznamu neuveden