Zdeňka Míchalová, Zaniklý kostel sv. Václava - Bítov, klenba lodi, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/601, vyhledáno 31. 3. 2023.
Zaniklý kostel sv. Václava - Bítov, klenba lodi(č. 601)
ornamentálně dekorovaná žebra, zrcadlo s geometrickým dekorem, hlavičky andělů
Umístění
klenba lodi
Bítov, zaniklý kostel sv. Václava, klenba lodi (fotoarchiv NPÚ ÚOP v Brně)
Anotace
V jádře středověký kostel byl okolo roku 1600 zaklenut valenou klenbou dekorovanou pásovými štukovými ornamenty s motivy perlovce, vejcovce, rozvilin a solitérně umístěnými rosetami a hlavami andílků. Ze štuku byly tvořeny i dekorativní visuté svorníky. Kostel zcela zanikl v 50. letech 20. století.
Abstract
The medieval core of the church got a barren vault around 1600, decorated with rows of stucco ornaments – motifs of astragal, egg-and-dart, acanthuses, solitary rosettes and heads of baby angels. The decorative pendants (elongated bosses) were also made of stucco. The church was partially flooded by the reservoir in 1935 and disappeared in the 1950s.
Kraj
Jihomoravský
Okres
Znojmo
Obec
Bítov
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Bítov/
Datace
kolem roku 1600
Jméno autora (autorů) / určení uměleckého okruhu:
okruh štukatérů činných na zámku ve Švarcenavě/Schwarzenau
Charakter díla
dekorativnígeometrický, dekorativnívegetabilní, dekorativníantropomorfní
Technika štuku
tažené profily, vytlačovaný štuk
Povrchové úpravy
Uměleckohistorický popis

Kostel sv.  Václava se nacházel v hlubokém údolí pod hradem Bítov, ve stejnojmenné obci, jež ve 30. letech 20. století ustoupila Vranovské přehradě. Samotný kostel byl přehradou nejprve jen částečně zaplaven, k jeho zboření došlo v roce 1954.

V jádře románský kostel byl okolo roku 1600 zaklenut valenou klenbou se styčnými výsečemi, dekorovanou pásovými štukovými ornamenty s motivy perlovce, vejcovce, rozvilin a solitérně umístěnými rosetami a hlavami andílků. Pásový dekor doplňovaly šestiboké kazety, kruhové rámce a oválné pole se stylizovanými mušlemi a hlavičkami. Ze štuku byly tvořeny také dekorativní visuté svorníky.

Historické zásahy / opravy

Zbořen v roce 1954.

Literatura

František Dvorský, Vlastivěda moravská. Vranovský okres, Brno 1906, s. 68.

Odkazy

Záznam o kostele na webu o zaniklých památkách: http://znicenekostely.cz/?load=detail&id=13727

Autoři záznamu
Zdeňka Míchalová

Zaniklý kostel sv. Václava - Bítov obsahuje tato díla: