Lucia Krajčírová, Kostel sv. Jana Křtitele - Hlučín, Kaple sv. Anny, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/577, vyhledáno 31. 3. 2023.
Kostel sv. Jana Křtitele - Hlučín, Kaple sv. Anny(č. 577)
Štuková žebra vytvářející hvězdicový klenební vzorec, s dekorativními konzolemi – obdobné na Státním zámku Velké Losiny.
Památkově chráněno, č. úskp: 46513/8-1372, Památkový katalog
Umístění
klenba kaple sv. Anny
Hlučín, kostel sv. Jana Křtitele, klenba kaple sv. Anny (Iva Lániková, 2018)
Anotace
Kostel sv. Jana Křtitele byl renesančně přestavován v průběhu 16. století a na počátku 17. století. Kaple sv. Anny byla přistavěna k původně gotickému kostelu na začátku 16. století a na klenbě se objevila štuková žebra vytvářející hvězdicový vzorec s dekorativními konzolemi a svorníky s vyřezávanými růžicemi.
Kraj
Moravskoslezský
Okres
Opava
Obec
Hlučín
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Farní 7 Hlučín/
Datace
začátek 17. století
Charakter díla
dekorativnígeometrický
Technika štuku
tažená štuková žebra, vyřezávané růžice
Povrchové úpravy
monochromie
Fotodokumentace současného stavu
Hlučín, kostel sv. Jana Křtitele, klenba kaple sv. Anny (Iva Lániková, 2018)
Hlučín, kostel sv. Jana Křtitele, klenba kaple sv. Anny (Iva Lániková, 2018)
Hlučín, kostel sv. Jana Křtitele, exteriér (Iva Lániková, 2018)
Literatura

Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska, 1 A/I, Praha 1994, s. 482.

Marek Skupien, Letmý nástin historie hlučínské farnosti do konce druhé světové války, Hlučínsko: vlastivědný časopis Muzea Hlučínska VI, č. 1, Hlučín 2016, s. 25–29.

Autoři záznamu
Lucia Krajčírová

Kostel sv. Jana Křtitele - Hlučín obsahuje tato díla: