Kolektiv autorů, Kostel sv. Michala – Polička, Loď, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/229, vyhledáno 1. 4. 2023.
Kostel sv. Michala – Polička, Loď(č. 229)
Renesanční kostel sv. Michaela je situován ve hřbitovním areálu na západním okraji historické části památkové zóny města Poličky.
Památkově chráněno, č. úskp: 46355/6-3250, Památkový katalog
Umístění
Klenba a klenební náběhy, vítězný oblouk, předsíně hlavní lodi a presbytář.
Polička, Kostel sv. Michaela, klenba lodi kostela (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Kraj
Pardubický
Okres
Svitavy
Obec
Polička
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Polička/st. 303
Datace
1576
Charakter díla
dekorativnívegetabilní
Technika štuku
vytlačovaný štuk
Materiálová skladba štuku
vápenný štuk
Povrchové úpravy
polychromie
stávající stav
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Stávající stav
dobrý
Uměleckohistorický popis

Křížová klenba je zdobena štukovými pásy s jemným dekorem - pletenci, vejcovci a vavříny. Ornamentální pásy jsou doplněny v patkách klenby figurálními motivy - hlavičkami. Pásy kopírují hřebínky klenby.

Fotodokumentace současného stavu
Polička, Kostel sv. Michaela, pohled na jižní a západní stranu kostela (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Polička, Kostel sv. Michaela, klenba lodi kostela (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Polička, Kostel sv. Michaela, svorník (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Polička, Kostel sv. Michaela, svorník (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Polička, Kostel sv. Michaela, svorník (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Polička, Kostel sv. Michaela, svorník (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Polička, Kostel sv. Michaela, svorník (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Polička, Kostel sv. Michaela, konzola s motivem maskaronu (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Polička, Kostel sv. Michaela, konzola s motivem maskaronu (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Polička, Kostel sv. Michaela, sonda rozkrývající starší barevné vrstvy (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Polička, Kostel sv. Michaela, sonda rozkrývající starší barevné vrstvy (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Obrazové výstupy dokumentačních technik
Polička, Kostel sv. Michaela, fotografie ve viditelném světle (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Polička, Kostel sv. Michaela, ultrafialová fluorescenční fotografie (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Polička, Kostel sv. Michaela, ultrafialová reflektografie (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Polička, Kostel sv. Michaela, ultrafialová reflektografie ve falešných barvách (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Polička, Kostel sv. Michaela, infračervená reflektografie (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Polička, Kostel sv. Michaela, infračervená reflektografie ve falešných barvách (foto Vojtěch Krajíček, květen 2018).
Prameny

Bělinová, Hana - Švuger, Karel - Zeman, David: Kostel sv. Michala v Poličce - restaurátorská zpráva o průzkumu barevnosti interiérů. Strojopis z roku 1997.

Autoři záznamu
Kolektiv autorů

Kostel sv. Michala – Polička obsahuje tato díla: