Robert Gája 2022, Dům U Zlatého stromu - Praha, dům U Zlatého stromu, čp. 729 Staré Město, klenba jižního křídla, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/1039, vyhledáno 1. 4. 2023.
Dům U Zlatého stromu - Praha, dům U Zlatého stromu, čp. 729 Staré Město, klenba jižního křídla(č. 1039)
Štuková síťová žebrová klenba v patře jižního křídla
Památkově chráněno, č. úskp: 38756/1-379, Památkový katalog
Umístění
Dvorní trakt patra jižního křídla
Dům U Zlatého stromu, Staré Město pražské čp. 729, patro jižního křídla, foto Jan Pešta
Anotace
Renesanční přestavba domu proběhla zřejmě za Jana Paumbergera z Paumpergu (datace na vstupních vratech 1608). Třetí a čtvrté podlaží získal dům teprve při adaptaci na konci 20. let 20. století. Jedná se o jeden z nejlépe dochovaných renesančních domů s arkádovým nádvořím v Praze. Jednoduché štukové dekorace se zachovaly v místnostech prvního patra východního a jižního křídla. Plochá štuková síťová žebrová klenba v patře jižního křídla je tvořena čtyřmi poli žebrové klenby, které se protínají ve svornících s motivem lvů. Ve středu je centrální zrcadlo. Prostora byla přepažena před rokem 1940 a dosud je severní část oddělena. Druhotným zásahem do klenby je také topeniště v jihovýchodním koutě místnosti. Štuková výzdoba z vytlačovaných štukových žeber navazuje provedením na výzdobu sousední lodžie.
Abstract
The flat stucco net rib vault on the floor of the south wing is formed by four bays of rib vault intersecting in lion-motive studs. In the center is the central mirror. The area was fenced off before 1940 and the northern part is still separated. A secondary intervention in the vault is also the fireplace in the southeast corner of the room. The stucco decoration made of extruded stucco ribs follows the decoration of the neighboring loggia.
Kraj
Okres
Obec
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Dlouhá 729 /
Datace
do 1608 – datace na vstupních vratech
Charakter díla
Technika štuku
vytlačovaný štuk
Materiálová skladba štuku
neznámá
Povrchové úpravy
monochromie
Klenba byla restaurována ve stavu po seškrábání vrchních krycích nátěrů.
Uměleckohistorický popis

Přibližně čtvercová prostora je zaklenuta plochou valenou klenbou po stranách vždy se dvěma výsečemi. Klenební vzorec tvoří čtyři pole žebrové křížové klenby se středovým čtvercovým zrcadlem. Žebra vybíhají v koutech z jehlancovitých konzol a protínají se ve středech polí ve kruhových svornících, které zdobí motiv lvích hlav (který se objevuje také na sousední lodžii). S lodžií spojuje místnost také motiv žeber tvořený svazkem prutů. Na lodžii jsou nezdobené, ale v místnosti má je střední prut tordovaný a po stranách ho tvoří perlovec. 

Fotodokumentace současného stavu
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Čp. 729, Staré Město, U Zlatého stromu, jižní křídlo, místnost 15, foto Jan Pešta
Historické zásahy / opravy

Po roce 1989 byla odstraněna příčka oddělující východní a západní část místnosti a také obnovena arkáda spojující prostoru s místností v uličním traktu. Klenby i štuková žebra byly zakonzervovány ve stavu po oškrábání vrchních přemaleb. Přesná datace i autorství zásahu neznámé.

Literatura

Milan Pavlík, Dům U Zlatého stromu v Praze I, Zprávy památkové péče XXIV, 1964, s. 1–5, 32.

Emanuel Poche a kol., Praha na úsvitu nových dějin (čtvero knih o Praze): architektura, sochařství, malířství, umělecké řemesloPraha 1988, s. 132–135, 138.

Pavel Vlček (ed.) a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov,  Praha 1996, s. 29, 456–457.

Prameny

Miroslav Baše – Jan Muk – Martin Ebel, Praha 1, Staré Město, čp. 729, Dlouhá tř. dům "U Zlatého stromu", Stavebně historický průzkum, Praha 1990, strojopis.

Milan Pavlík – Dobroslav Líbal, Praha stavebně historický průzkum, Staré Město čp. 729, Praha SÚRPMO 1962, strojopis., uloženo na NPÚ ÚOP PR.

Jan Pešta, Praha – Staré Město, Dům čp. 729/I "U Zeleného stromu", Rožmitál pod Třemšínem 2017, strojopis, uloženo na NPÚ ÚOP PR

Dům U Zlatého stromu, čp. 729, Staré Město, zaměření půdorysu a fasád, SÚRPMO 03/1976, uloženo na NPÚ ÚOP PR

Čp. 729, Staré Město, fotografická dokumentace bez autorství a datace, konvolut cca 200 čb fotek (pořízených pravděpodobně před rokem 1993), uloženo na NPÚ ÚOP PR

Autoři záznamu
Robert Gája 2022