Robert Gája, Pražský hrad, kaple Všech Svatých, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/1021, vyhledáno 27. 3. 2023.
Pražský hrad, kaple Všech Svatých(č. 1021)
síťová žebrová klenba
Památkově chráněno, č. úskp: 11719/1-922, Památkový katalog
Umístění
klenba lodi a presbytáře
Pražský hrad, kaple Všech Svatých, žebrová klenba (Robert Gája 2022)
Anotace
Na starších románských základech vybudovaná ve 2. polovině 14. století kaple Všech Svatých byla původně zaklenuta síťovou žebrovou klenbou parléřovského typu. Klenba zanikla při požáru Pražského hradu v roce 1541. V letech 1579–1580 byla kaple obnovena patrně pod vedením hradního stavitele Ulricha Aostalis díky nadání Alžběty královny francouzské, sestry Rudolfa II. Nová valená klenba s výsečemi je již ozdobena sítí štukových žeber v lodi a hvězdicovou štukovou klenbou v závěru.
Kraj
Hlavní město Praha
Okres
Praha
Obec
Praha
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
nám. U svatého Jiří 2 Praha/
Datace
1580 – pamětní deska přímo v kostele
Charakter díla
dekorativnígeometrický
Technika štuku
tažená žebra
Materiálová skladba štuku
patrně malta
Povrchové úpravy
polychromie
žebra jsou zvýrazněna na klenbě červenou linkou a šedými pásky podle nálezů původní polychromie
Původnost
Původní stav s druhotnými zásahy
Fotodokumentace současného stavu
Pražský hrad, kaple Všech Svatých (Robert Gája 2022)
Pražský hrad, kaple Všech Svatých (Robert Gája 2022)
Pražský hrad, kaple Všech Svatých, světící nápisové pásky (Robert Gája 2022)
Pražský hrad, kaple Všech Svatých, detail žebrové klenby (Robert Gája 2022)
Pražský hrad, kaple Všech Svatých, podklenutí západní empory (Robert Gája 2022)
Pražský hrad, kaple Všech Svatých (Robert Gája 2022)
Pražský hrad, kaple Všech Svatých (Robert Gája 2022)
Pražský hrad, kaple Všech Svatých, detail klenby (Robert Gája 2022)
Pražský hrad, kaple Všech Svatých (Robert Gája 2022)
Pražský hrad, kaple Všech Svatých (Robert Gája 2022)
Pražský hrad, kaple Všech Svatých (Robert Gája 2022)
Pražský hrad, kaple Všech Svatých (Robert Gája 2022)
Pražský hrad, kaple Všech Svatých (Robert Gája 2022)
Pražský hrad, kaple Všech Svatých (SHP SÚRPMO 1967)
Historické zásahy / opravy

Opravy kleneb jsou zmíněny k letům 1801, 1876 (kdy byly obnoveny i malované erby - polychromie kolem žeber ale byla soudobá - viz UPP 2000), 1952–1953. Poslední obnova proběhla v roce 2021.

Literatura

Klára Benešovská – Pavel Vlček, Kaple Všech Svatých, in: Pražský hrad a Hradčany, Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kol, Praha 2000, s. 64–68.

Prameny

Milada Vilímková – František Kašička, Pražský hrad, kostel Všech Svatých, Praha SÚRPMO 1967 (hl. s. 14–16, 25, 34, 55).

Autoři záznamu
Robert Gája