Dům čp. 492 (Pachelbelův dům) – Cheb obsahuje tato díla: