Měšťanský dům čp. 168 - Litoměřice obsahuje tato díla: