Dům čp. 146 - Moravská Třebová obsahuje tato díla: