Premonstrátský klášter (kaple sv. Šebestiána) - Louka u Znojma obsahuje tato díla: