Robert Gája 2022, Dům u Drahomířina sloupu - Praha, klenba místnosti v 1. patře domu, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (online databáze), https://stuky.upce.cz/node/947, vyhledáno 7. 6. 2023.
Dům u Drahomířina sloupu - Praha, klenba místnosti v 1. patře domu(č. 947)
dekorativní štukové hřebínky a ploché odstupňované rámy na klenbě místnosti v 1. patře domu
Památkově chráněno, č. úskp: 44406/1-969, Památkový katalog
Umístění
východní místnost v 1. patře domu směřujícího do ulice Úvoz.
Praha, Dům u Drahomířina sloupu, klenba místnosti v 1. patře (Robert Gája, 2022)
Anotace
Čtyřkřídlý renesanční dům byl postaven v několika fázích v poslední čtvrtině 16. století. Křídlo do ulice Úvoz bylo postaveno jako novostavba asi v letech 1591-1594 za Jiřího Pichla z Pichlberka a na Chrustovicích, registrátora říšské dvorské kanceláře (Objekt prakticky v současných proporcích je vidět na Willenbergově prospektu Prahy z roku 1601 a také na Sadelerově prospektu Prahy z roku 1606). Dekorativní štuková klenba s kazetovými vzorci se nachází pouze v prvním patře v jihovýchodním nároží celé dispozice.
Abstract
The four-winged Renaissance house was built in several stages in the last quarter of the 16th century. The wing to Úvoz Street was built as a new building around the years 1591-1594 under Jiří Pichl from Pichlberk and Chrustovice, registrar of the imperial court office (The building in practically its current proportions can be seen on Willenberg's Prospect of Prague from 1601 and also on Sadeler's Prospect of Prague from 1606). A decorative stucco vault with coffered patterns is found only on the first floor in the southeast corner of the entire layout.
Kraj
Hlavní město Praha
Okres
Praha
Obec
Praha
Ulice, čp/č. o., kat. území, č. parcely
Loretánské náměstí 108 Praha/193/1
Datace
Před rokem 1600
Charakter díla
Technika štuku
ručně tažený štuk
Materiálová skladba štuku
štukové rámy - pečlivě vykletované omítky
Povrchové úpravy
polychromie
Podle sondážního průzkumu byly štukové rámy pokryty nazelenalým vápenným nátěrem a vnitřní plochy světle okrově růžovým vápenným nátěrem. Ve střední části klenby byl patrně zachycen zbytek malované rozety (Čoban - Čobanová - Hamsíková - Pácal - Vedral 2011, místnost č. 1.29)
Uměleckohistorický popis

Valená klenba s výsečemi osově kolmá na průčelí má na ostře vytažené hřebínky na hranách výsečí a štukové kazetové rámy obdélných nebo kruhových tvarů. V nábězích kleneb je 8 plasticky vystupujících rámovaných kruhů. Vrcholy hřebínků svírají štukovými rámy ohraničená zrcadla: uprostřed klenby oválné a po stranách dvě čtvercová.

Fotodokumentace současného stavu
Praha, Dům u Drahomířina sloupu, klenba místnosti v 1. patře (Robert Gája, 2021)
Praha, Dům u Drahomířina sloupu, klenba místnosti v 1. patře (Robert Gája, 2021)
Praha, Dům u Drahomířina sloupu, klenba místnosti v 1. patře, detail (Robert Gája, 2021)
Praha, Dům u Drahomířina sloupu, klenba místnosti v 1. patře, detail (Robert Gája, 2021)
Praha, Dům u Drahomířina sloupu, klenba místnosti v 1. patře, detail (Robert Gája, 2021)
Praha, Dům u Drahomířina sloupu, klenba místnosti v 1. patře, detail (Robert Gája, 2021)
Praha, Dům u Drahomířina sloupu, klenba místnosti v 1. patře, detail (Robert Gája, 2021)
Historické zásahy / opravy

Restaurování stropu proběhlo v rámci celkové rekonstrukce objektu v letech 2021-2022. Byly odstraněny pouze povrchové vápenné nátěry a klenba staticky zajištěna systémem Helifix.

Literatura

Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy, Pražský hrad a Hradčany, Academia Praha 2000, s. 330-332.

Prameny

Jan Pařez - Miroslav Kovář - Jakub Hlavatý - Hana Kovářová, Standardní doplňující nedestruktivní stavebně historický průzkum objektu Loretánská čp. 108/IV, Praha 1, Hradčany, Praha 03/2010 (uloženo v knihovně NPÚ ÚOP PR)

Jana Muková - Milada Vilímková - Jan Muk - Z. Chvojková - H. Galíčková - Zuzana Jandusová, Hradčany čp. 108/IV. Blok č. 1229b mezi ulicemi Loretánskou, Úvozem a Pohořelcem, Praha SÚRPMO 10/1976 (uloženo v knihovně NPÚ ÚOP PR)

Josef Čoban - Hana Čobanová - Františka Hamsíková - Martin Pácal - Michal Vedral, Zjišťovací restaurátorský průzkum maleb a povrchů čp. 108/IV, Loretánská, Praha Hradčany II. díl, JVKoncept 05-07/2011, nestránkováno (uloženo v knihovně NPÚ ÚOP PR)

 

Autoři záznamu
Robert Gája 2022

Dům u Drahomířina sloupu - Praha obsahuje tato díla: